Link bài tải free : https://sharecode.vn/source-code/D93...bao-cao-38.htm

Link tham khảo thêm: https://sharecode.vn/ngon-ngu-lap-trinh/aspaspnet-16.htm

NỘI DUNG:

  • Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng thuê phòng của khách sạn
  • Phân tích cơ cấu quản lý của khách sạn hiện tại, xác định nhu cầu của một bộ phận hệ thống quản lý khách hàng thuê phòng của khách sạn
  • Xây dựng chương trình quản lý trên máy tính
  • Thiết kế website quảng bá khách sạn và đặt phòng trực tuyến.


MỘT SỐ HÌNH ẢNH
Một số hình ảnh trang quản trị...


Một số hình ảnh trang khách hàng

THÔNG TIN TÁC GIẢ:
Sinh viên: Hoàng Thị Trang - Lê Thị Thu Trang
Trường: Đại học dân lập Hải Phòng

Nguồn: Sharecode.vn