Chào các bác. tình hình là với sự phát triển của mạng xã hội facebook và xu thế giờ mọi người đều lên mạng xã hội để trao đổi thảo luận về IT tất cả các vấn đề từ nhỏ đến to đều trao đổi qua Face. Với tình hình này các bác có thấy là Cviet có khi nào bị đóng cửa không. Vì mình thấy nhiều diễn đàn đã đóng cửa rồi.