Dear các bác,

Em có một file như sau:
rptKeHoachHoanTra.rar

trong báo cáo này khi export ra em sẽ có 2 trang. Và cái khu vực cuối trang 2 là vùng hotline.
Nay em muốn nó xuất hiện cả 2 cuối trang, nhưng em không biết làm như nào để được như vậy. Mà trang một kết thúc ở phần 3 ô chữ ký. Em muốn khu vực hotline xuất hiện ở trang một sau khu vực ký đó.
Mong các cao nhân xem và chỉnh giúp em với.