hiện tại em cần người hướng dẫn về httprequest chủ yếu là reg nick game
ai nhận dạy ib zalo em để tiện bàn bạc học phí và yêu cầu 0337277467
xin cảm ơn