Chào mọi người, giúp em bài tập này với ạ. Đề bài yêu cầu nhập một số vào. Sau đó lấy 1 chia cho số đó. Sau đó in ra kết quả như sau.
1. Chia hết thì in ra như bình thường.
2. Chia k hết thì in ra như sau: 1/3 = 0,(3)
1/68 = 0,01(47...)