LINK TẢI SOURCE : https://sharecode.vn/source-code/web...uyen-23646.htm

- Công nghệ sử dụng : HTML,CSS,Jquery,Boostrap,Ajax,.NET core,Identity,Entity Framework,generic repository pattern, unit of work pattern, sql server..
XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết
HÌNH ẢNH DEMONguồn: Sharecode.vnHƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
- Giải nén file, chạy file script.sql để tạo database- Đổi connection string trong appsetting json đến database của bạn- Liên hệ hỗ trợ qua email sau khi mua code