Chào Các bác!
Các Bác cho Em hỏi trong sql server có lệnh nào đếm các cột theo điều kiện không ạ? Em tìm nhiều tài liệu mà chưa thấy cách làm ạ? mong các Bác chỉ giúp Em cám ơn ạ
-------------------------------------------------------------------
Ten nhan vien | D1|D2|D3| D4| D5|TongX | TongP |
--------------------------------------------------------------------
Nguyen Van A | X | P | X | X | P | 3 | 2 |
Nguyen Van B | X | X | X | P | X | 4 | 1 |
Nguyen Van C | X | X | X | P | X | 4 | 1 |

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		2_n.jpg
Lần xem:	3
Size:		17.4 KB
ID:		69170