LINK TẢI Free : https://sharecode.vn/source-code/pha...hsan-23560.htm


Phần mềm quản lý khách sạn, gồm: quản lý khách hàng, nhân viên, tài khoản,...
đây là project viết = netbean có kết nối cơ sở dữ liệu my sql,
cần có netbean và sql thì mới chạy được.

XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết


HÌNH ẢNH DEMONguồn: Sharecode.vn