Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Giao diện tập hợp

 1. #1
  Ngày gia nhập
  08 2019
  Bài viết
  3

  Mặc định Giao diện tập hợp

  Chả là em đang học c# nhưng khi tới giao diện mãng thì lại bi đứt
  Ai giúp em tóm gon kiến thức hay cách sử dụng cái đó
  Hay là giúp em phân tích giúp đoạn code này với do chả hiểu nó nói cái j với có nhiều đoạn code lạ hoắt nên khi đưa zo máy chạy thử thì thấy nó bị sai nhưng chả biết nó sai chỗ nào hay để sửa lun.
  using System;
  using System.Collections;
  //lớp đơn giản để lưu trữ trong mảng
  public class Employee : IComparable
  {
  public Employee(int empID)
  {
  this.empID = empID;
  }
  public Employee(int empID, int yearsOfSvc)
  {
  this.empID = empID;
  this.yearsOfSvc = yearsOfSvc;
  }
  public override string ToString()
  {"
  return "ID: " + empID.ToString() + ". Years of Svc: "+ yearsOfSvc.ToString();
  }
  // phương thức tĩnh để nhận đối tượng Comparer
  public static EmployeeComparer GetComparer()
  {
  return new Employee.EmployeeComparer();
  }
  public int CompareTo(Object rhs)
  {
  Employee r = (Employee) rhs;
  return this.empID.CompareTo(r.empID);
  }
  // thực thi đặc biệt được gọi bởi custom comparer
  public int CompareTo(Employee rhs,Employee.EmployeeComparer.ComparisionType which)
  {
  switch (which)
  {
  case Employee.EmployeeComparer.ComparisionType.EmpID:
  return this.empID.CompareTo( rhs.empID);
  case Employee.EmployeeComparer.ComparisionType.Yrs:
  return this.yearsOfSvc.CompareTo( rhs.yearsOfSvc);
  }
  return 0;
  }
  // lớp bên trong thực thi IComparer
  public class EmployeeComparer : IComparer
  {
  // định nghĩa kiểu liệt kê
  public enum ComparisionType
  {
  EmpID,
  Yrs
  };
  // yêu cầu những đối tượng Employee tự so sánh với nhau
  public int Compare( object lhs, object rhs)
  {
  Employee l = (Employee) lhs;
  Employee r = (Employee) rhs;
  return l.CompareTo(r, WhichComparision);
  }
  public Employee.EmployeeComparer.ComparisionType WhichComparision
  {
  get
  {
  return whichComparision;
  }
  set
  {
  whichComparision = value;
  }
  }
  private Employee.EmployeeComparer.ComparisionType whichComparision;
  }
  private int empID;
  private int yearsOfSvc = 1;
  }
  public class Teser
  {
  static void Main()
  {
  ArrayList empArray = new ArrayList();
  Random r = new Random();
  // đưa vào mảng
  for(int i=0; i < 5; i++)
  {
  empArray.Add( new Employee(r.Next(10)+100, r.Next(20)));
  }
  // hiển thị tất cả nội dung của mảng Employee
  for(int i=0; i < empArray.Count; i++)
  {
  Console.Write("\n{0} ", empArray[i].ToString());
  }
  Console.WriteLine("\n");
  // sắp xếp và hiển thị mảng
  Employee.EmployeeComparer c = Employee.GetComparer();
  c.WhichComparision = Employee.EmployeeComparer.ComparisionType.EmpID;
  empArray.Sort(c);
  // hiển thị nội dung của mảng
  for(int i=0; i < empArray.Count; i++)
  {
  Console.Write("\n{0} ", empArray[i].ToString());
  }
  Console.WriteLine("\n");
  c.WhichComparision = Employee.EmployeeComparer.ComparisionType.Yrs;
  empArray.Sort(c);
  // hiển thị nội dung của mảng
  for(int i=0; i < empArray.Count; i++)
  {
  Console.Write("\n{0} ", empArray[i].ToString());
  }
  Console.WriteLine("\n");
  }
  }
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,202

  Cháu học lại tiếng Việt nhá, được tôi sẽ giúp.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2019
  Bài viết
  3

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Monre Xem bài viết
  Cháu học lại tiếng Việt nhá, được tôi sẽ giúp.
  Học lại tiếng việt ???

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn