Link tải source code : https://sharecode.vn/source-code/do-...mvc5-23659.htm
Có phí


  • ​Ban quản lý:

+ Quản lý về danh mục . Có thể thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa.
+ Quản lý về các sản phẩm . Có thể thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa.
+ Xem chi tiết các đơn hàng đã được đặt. Có thể thay đổi trạng thái của đơn hàng.
+ Quản lý về các tài khoản tham gia vào hệ thống. Có thể thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa.,............

  • Khách hàng

+ Có thể xem được tất cả các danh mục sản phẩm.
+ Có thể xem các sản phẩm theo từng danh mục.
+ Chọn một sản phẩm có thể xem chi tiết về sản phẩm đó.
+ Thêm sản phẩm vào giỏ hàng(Khách hàng có thể thêm từ danh sách sản phẩm hoặc từ chi tiết sản phẩm ).
+ Đăng nhập tài khoản(Khách hàng phải đăng nhập trước khi đặt mua).
+ Đặt mua danh sách các sản phẩm trong giỏ hàng
+ Checkout
+ Thay đồi mật khẩu thông tin khách hàng,.....

XEM THÊM ==> Hướng dẫn cài đặt chi tiết


HÌNH ẢNH DEMO

Nguồn: Sharecode.vn