vài năm nữa có khi phổ cập luôn ấy chứ, giờ tiến sĩ ở nước ta cũng nhiều lắm rồi