m đang cần 1 tool click siêu nhanh để click mua bán trên web. ai làm được để lại sdt m liên lạc