m đang cần 1 tool click siêu nhanh để click mua bán trên web. m đã dùng phần mềm auto click 2.2 nhưng lệnh cũng chỉ đứng top ngoài 20 . m muốn lệnh đứng top 1,2,3,4 ai làm được để lại sdt m liên lạc