Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ (DHS) sẽ là đơn vị quyết định và phê duyệt vùng TEA. Cách tính vùng TEA có thể sẽ khó hơn so với quy định hiện hành do DHS giới hạn về việc cộng gộp nhiều khu vực dân số. Vì điều này, có khả năng rất ít dự án đạt tiêu chuẩn vùng TEA, nó có thể khiến hầu hết các dự án trị giá 1,8 triệu USD.

Làm rõ các thủ tục USCIS để loại bỏ các điều kiện về thường trú:

Quy tắc sửa đổi làm rõ rằng một số thành viên gia đình phát sinh là thường trú nhân hợp pháp phải nộp đơn độc lập để cấp thẻ xanh vĩnh viễn. Quy tắc cải thiện quy trình xét xử cung cấp sự linh hoạt tại các địa điểm phỏng vấn và áp dụng quy trình USCIS hiện tại để cấp Thẻ xanh.Quy tắc cuối cùng thay đổi chương trình EB-5 để giải quyết vấn đề gia tăng các khu vực thất nghiệp cao, theo dõi tại kênh này. Việc vận hành các khu vực như vậy thường được thực hiện bằng cách kết hợp một loạt các vùng điều tra dân số để liên kết một địa điểm dự án thịnh vượng với một cộng kém phát triển để có được tỷ lệ thất nghiệp trung bình. Kể từ ngày có hiệu lực, DHS sẽ giữ quyền chỉ định một số phân khu chính trị và địa lý là khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao; thay vào đó, DHS sẽ thực hiện các chỉ định như vậy trực tiếp dựa trên các yêu cầu sửa đổi trong quy định giới hạn thành phần của TEA dựa trên điều tra dân số. Những sửa đổi này sẽ giúp đảm bảo chỉ định TEA được thực hiện một cách công bằng và nhất quán, và tuân thủ chặt chẽ hơn ý định của quốc hội để đầu tư trực tiếp vào các khu vực cần thiết nhất.

Tăng số tiền đầu tư tối thiểu:

Tăng số tiền đầu tư vùng TEA từ 500.000 USD lên 900.000 USD và tăng số tiền đầu tư không phải vùng TEA từ 1.000.000 USD lên 1.800.000 USD.Quy tắc này cũng giữ chênh lệch đầu tư tối thiểu 50% giữa TEA và không TEA, do đó tăng số tiền đầu tư tối thiểu trong TEA từ 500.000 USD lên 900.000 USD. Quy tắc cuối cùng cũng quy định rằng số tiền đầu tư tối thiểu sẽ tự động điều chỉnh theo lạm phát cứ sau 5 năm. Theo thông tin tại Định Cư Toàn Cầu từ ngày có hiệu lực 21/11/2019, mức đầu tư tối thiểu tiêu chuẩn sẽ tăng từ 1 triệu USD lên 1,8 triệu USD, mức tăng đầu tiên kể từ năm 1990, để tính đến lạm phát.

Cho phép người khởi kiện EB-5 giữ ngày ưu tiên của họ:

Quy tắc đổi mới cũng mang lại sự linh hoạt hơn cho các nhà đầu tư nhập cư có đơn yêu cầu nhập cư EB-5 đã được phê duyệt trước đó. Khi họ cần nộp đơn yêu cầu EB-5 mới, thông thường họ sẽ có thể giữ lại ngày ưu tiên của đơn yêu cầu đã được phê duyệt trước đó, theo các trường hợp ngoại lệ nhất định. Truy cập ngay vào tên miền dinhcutoancau.com để biết những thay đổi mới nhất.