Mình search rất nhiều rồi nhưng không biết cách nào để lấy serial number của ổ cứng cả. Bạn nào có source hoặc biết chỉ mình với. Mình đang làm bài tập cần về thông tin đó :(