- Gia hạn chữ ký số Bkav: có rất nhiều gói đăng ký gia hạn như sau: Gói gia hạn chữ ký số Bkav 1 năm, 2 năm, 3 năm