Em có 2 câu hỏi trong danh sách liên kết đơn mong m.n giúp với ạ:
1. Kiểm tra xem trong danh sách có 3 số chẵn dương đứng cạnh nhau hay không? Nếu có hãy in ra vị trí của các số này.
2. Xóa tất cả các phần tử có giá trị trùng nhau trong danh sách, chỉ giữ lại 1 số

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 12-11-2019 lúc 02:56 PM - - -

Giúp em với các anh ơi.