Từ 1 tới 9 trên tổng số 9 kết quả

Đề tài: dùng stack để cộng hai số lớn (sai ở đâu nhỉ??? huhu)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Nơi ở
  Hanoi
  Bài viết
  3

  Mặc định dùng stack để cộng hai số lớn (sai ở đâu nhỉ??? huhu)

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<string.h>
  
  typedef struct number {
  		int cso;
  		struct number *next;
  				} number;
  number *num1=NULL,*num2=NULL,*sum=NULL;
  
  int pop(number* top);
  number *push(number *top,int x);
  int notempty(number *top);
  
   int main()
   {
   int i,j,k=0; 
   char s[100],tem[2];
   printf("please input the first number:\n");
  		 gets(s);
   for(i=0;i<strlen(s);i++)
  	 {
  	 tem[0]=s[i];tem[1]='\0';
  	 j=atoi(tem);
  	 num1=push(num1,j); //bo qua ktra ki tu ko hop le
  	 }
   printf("please input the second number:\n");
  		 gets(s);
   for(i=0;i<strlen(s);i++)
  	 {
  	 tem[0]=s[i];tem[1]='\0';
  	 j=atoi(tem);
  	 num2=push(num2,j); //bo qua ktra ki tu ko hop le
  	 }
  
  while(notempty(num1)&&notempty(num2))
    {
  	 i=pop(num1)+pop(num2)+k; sum=push(sum,i%10);
  	 if(i<10) k=0;
  	 else k=1;
  	}
  while(notempty(num1))
   {
    i=pop(num1)+k; sum=push(sum,i%10);
  	 if(i<10) k=0;
  	 else k=1; 
   }
  while(notempty(num2))
   {
    i=pop(num2)+k; sum=push(sum,i%10);
  	 if(i<10) k=0;
  	 else k=1; 
   }	 
  printf("sum of two number were inputed is: \n"); 
  while(notempty(sum))
   {
    i=pop(sum);printf("%d",i);
   }	 
  	 
  return 0;
   }
  
  
  number *push(number* top,int x)
  {
   number *new;
   new=calloc(1,sizeof(number));//bo qua buoc ktra bo nho
   new->cso=x;new->next=top;
   top=new;
   return top;
  }
  int pop(number* top)
  {
   number *ptr;
   int i;
   ptr=top;
   i=top->cso;top=top->next;free(ptr);
   return i;
  }
  int notempty(number *top)
  {
   if(top==NULL) return 0;
   else return 1;
  }
  em cũng ko đc thông lắm về con trỏ và bộ nhớ động, mong các sư phụ chỉ giáo giùm...
  ------------------------------------
  Nhắc nhở : Đặt Code vào Tag [CODE].Alviss
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Alviss : 07-12-2007 lúc 10:53 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Bài viết
  711

  Cậu post trong thẻ code giùm, dùng AStyle format lại code của cậu đã rồi sẽ có người giúp.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  47

  Để biên dịch đúng, bạn phải sửa như sau:

  number *new_t = new number;
  number *new_t = new number;
  calloc(1,sizeof(number));//bo qua buoc ktra bo nho
  new_t->cso=x;
  new_t->next=top;
  top = new_t;
  return top;

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Nơi ở
  Hanoi
  Bài viết
  3

  xin giải thích rõ hơn có đc ko? thật sự mình ko thấy gì khác cả???
  Ah làm sao cho code vào thẻ code đc nhỉ, mình ko hiểu mấy hi`hi`hi`

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Nơi ở
  Hanoi
  Bài viết
  3

  Xin cảm ơn các bạn đã chỉ giúp
  sau đây mình xin đc gửi code của bài tập trên, về cơ bản thì nó là hoàn chỉnh(nếu ko xét tới 1 số đkiện như ktra dữ liệu, bộ nhớ,...)
  Mong các bạn đánh giá và cải tiến giùm nhé
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<string.h>
  
  typedef struct number {
  		int cso;
  		struct number *next;
  				} number;
  
  number *pop(number* top,int *i);
  number *push(number *top,int x);
  int notempty(number *top);
  
   int main()
   {
   int x,y;
   number *num1=NULL,*num2=NULL,*sum=NULL;
   int i,j,k=0;
   char *s;
   printf("please input the first number:\n");
  		 gets(s);
   for(i=0;i<strlen(s);i++)
  	 {
  	 j=s[i]-'0';
  	 num1=push(num1,j); //bo qua ktra ki tu ko hop le
  	 }
   printf("\nplease input the second number:\n");
  		 gets(s);
   for(i=0;i<strlen(s);i++)
  	 {
  	 j=s[i]-'0';
  	 num2=push(num2,j); //bo qua ktra ki tu ko hop le
  	 }
  
  while(notempty(num1)&&notempty(num2))
  	 {
  	 num1=pop(num1,&x);num2=pop(num2,&y);
  	 i=x+y+k; sum=push(sum,i%10);
  	 if(i<10) k=0;
  	 else k=1;
  	}
  while(notempty(num1))
   {
  	 num1=pop(num1,&x);
  	 i=x+k; sum=push(sum,i%10);
  	 if(i<10) k=0;
  	 else k=1;
   }
  while(notempty(num2))
   {
  	 num2=pop(num2,&y);
  	 i=y+k; sum=push(sum,i%10);
  	 if(i<10) k=0;
  	 else k=1;
   }
  if(k==1) sum=push(sum,k);
  printf("sum of two number were inputed is: \n");
  while(notempty(sum))
   {
  	 sum=pop(sum,&x);printf("%d",x);
   }
  
  return 0;
   }
  
  
  number *push(number* top,int x)
  {
   number *new;
   new=calloc(1,sizeof(number));//bo qua buoc ktra bo nho
   new->cso=x;new->next=top;
   top=new;
   return top;
  }
  number *pop(number* top,int *i)
  {
   number *ptr;
   *i=top->cso;
   ptr=top;
   top=top->next;free(ptr);
   return top;
  }
  int notempty(number *top)
  {
   if(top==NULL) return 0;
   else return 1;
  }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  1

  Mặc định dùng stack để cộng hai số lớn (sai ở đâu nhỉ??? huhu)

  vẫn chưa quét hết trường hợp.
  nếu số nhập vào <0
  -> doushitara ?

 7. #7
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  1

  Code:
  while(notempty(num1)&&notempty(num2))
  	 {
  	 num1=pop(num1,&x);num2=pop(num2,&y);
  	 i=x+y+k; sum=push(sum,i%10);
  	 if(i<10) k=0;
  	 else k=1;
  	}
  while(notempty(num1))
   {
  	 num1=pop(num1,&x);
  	 i=x+k; sum=push(sum,i%10);
  	 if(i<10) k=0;
  	 else k=1;
   }
  while(notempty(num2))
   {
  	 num2=pop(num2,&y);
  	 i=y+k; sum=push(sum,i%10);
  	 if(i<10) k=0;
  	 else k=1;
   }
  if(k==1) sum=push(sum,k);
  Đoạn này rườm rà wa!

  Code:
   while(notempty(num1)||notempty(num2))
   {
     x=y=0;
     if(!notempty(num1)) num1=pop(num1,&x);
     if(!notempty(num2)) num2=pop(num2,&y);
     i=x+y+k;if(i>9)k=1;else k=0;
     num=push(num,i%10);
     
   }
  chưa test thử, nhưng chắc là okie

 8. #8
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Nơi ở
  Hanoi
  Bài viết
  3

  Đúng thế, đúng thế, cảm ơn nhiều...
  Nhưng do hàm notempty của mình trả về 1 khi stack khác rỗng, nên 2 lệnh sau:
  Code:
     if(!notempty(num1)) num1=pop(num1,&x);
     if(!notempty(num2)) num2=pop(num2,&y);
  Phải đc sửa là:
  Code:
    if(notempty(num1)) num1=pop(num1,&x);
    if(notempty(num2)) num2=pop(num2,&y);
  Còn lệnh sau đây phải đc giữ nguyên vì khi đó k sẽ lưu phần phải nhớ ở phép cộng cuối cùng (vd đối với 987+23=1010, nếu ko có lệnh này kết quả thu đc là 010)
  Code:
  if(k==1) sum=push(sum,k);
  Anh Linh làm hay vãi....cảm ơn nha

 9. #9
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Nơi ở
  Hanoi
  Bài viết
  3

  Còn đối với trường hợp số âm, thật sự chưa nghĩ tới, khi đó chắc thành bài toán trừ 2 số rùi, và để tiếp tục dùng stack thì chắc là sẽ khác đúng ko nào???
  Mọi người cùng nhau thảo luận nhé!!!

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập giải thuật Dùng hàm STACK để tính biểu thức hậu tố
  Gửi bởi yuh trong diễn đàn Thắc mắc CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 15-12-2013, 03:54 PM
 2. bài tập về tính bt hậu tố dùng stack
  Gửi bởi linh_bkan1 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 02-11-2010, 10:14 PM
 3. Đảo ngược mảng dùng stack
  Gửi bởi luannguyenit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 09-07-2010, 12:50 AM
 4. Tìm max dùng stack
  Gửi bởi cuongk14 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 18-05-2009, 11:32 PM
 5. Code về stack | Chuyển hệ số 10 sang 2 dùng stack
  Gửi bởi ahappyboy89 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 17-04-2009, 09:48 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn