8,5 triệu lượt khách quốc tế (tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018) và 45,5 triệu lượt khách du lịch nội địa là con số mà ngành du lịch Việt Nam đã đạt được sau 6 tháng đầu năm 2019. Cũng theo công bố của ngành du lịch, tổng nguồn thu từ du khách cả trong và ngoài nước đạt 338.200 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 8,4% so với năm trước. Mặc dù đây chưa phải là những kết quả quá ấn tượng, đáp ứng kỳ vọng thực tế của ngành du lịch Việt Nam, nhưng nhìn chung, mức tỷ lệ tăng trưởng khách quốc tế 7,5% vẫn cao hơn so với mức 3 - 4% của thế giới và 5 – 6% của khu vực Châu Á 0 Thái Bình Dương......Xem thêm tại đây
https://www.tripzilla.vn/
https://www.tripzilla.vn/