Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Về quá tải toán tử trong C++

 1. #1
  Ngày gia nhập
  08 2010
  Bài viết
  89

  Mặc định Về quá tải toán tử trong C++

  Chào các bác, em có đoạn chương trình sau. Các bác cho em biết tại sao khi viết cout<<a++; hoặc cout<<++a; thì lại báo lỗi ạ. Xin cảm ơn các bác.
  Code:
  #include<iostream>
  using namespace std;
  class PS{
  		int ts, ms;
  	public:
  		PS(int t=1, int m=2){
  			ts=t;
  			ms=m;
  		}
  	friend istream &operator>>(istream &is, PS &p);
  	friend ostream &operator<<(ostream &os, PS &p);	
  
  	PS operator++();//++x
  	PS operator++(int);//x++
  };
  
  
  PS PS::operator++(){
  	++ts;
  	return *this;
  }
  PS PS::operator++(int){
  	PS temp=*this;
  	ts++;
  	return temp;
  }
  
  istream &operator>>(istream &is, PS &p){
  	cout<<"Nhap ts, ms: ";
  	is>>p.ts>>p.ms;
  	return is;	
  }
  //////////////////////////////////////////////////////
  ostream &operator<<(ostream &os, PS &p){
  	os<<p.ts<<"/"<<p.ms<<endl;
  	return os;
  }
  
  main()
  {
  	PS a(1,2);
  	cout<<a;
  	++a;
  	cout<<a;
  	a++;
  	cout<<a;
  	//a = 3/2
  	PS b;
  	b = a++;// b = 3/2; a = 4/2
  	cout<<"a= "<<a++<<" b= "<<b;//báo lỗi ở đây
  	PS c;
  	c = ++a; // c = 5/2; a = 5/2
  	cout<<"a= "<<a<<" c= "<<c;
  }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  490

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi soldtheworld Xem bài viết
  Chào các bác, em có đoạn chương trình sau. Các bác cho em biết tại sao khi viết cout<<a++; hoặc cout<<++a; thì lại báo lỗi ạ. Xin cảm ơn các bác.
  Code:
  #include<iostream>
  using namespace std;
  class PS{
  		int ts, ms;
  	public:
  		PS(int t=1, int m=2){
  			ts=t;
  			ms=m;
  		}
  	friend istream &operator>>(istream &is, PS &p);
  	friend ostream &operator<<(ostream &os, PS &p);	
  
  	PS operator++();//++x
  	PS operator++(int);//x++
  };
  
  
  PS PS::operator++(){
  	++ts;
  	return *this;
  }
  PS PS::operator++(int){
  	PS temp=*this;
  	ts++;
  	return temp;
  }
  
  istream &operator>>(istream &is, PS &p){
  	cout<<"Nhap ts, ms: ";
  	is>>p.ts>>p.ms;
  	return is;	
  }
  //////////////////////////////////////////////////////
  ostream &operator<<(ostream &os, PS &p){
  	os<<p.ts<<"/"<<p.ms<<endl;
  	return os;
  }
  
  main()
  {
  	PS a(1,2);
  	cout<<a;
  	++a;
  	cout<<a;
  	a++;
  	cout<<a;
  	//a = 3/2
  	PS b;
  	b = a++;// b = 3/2; a = 4/2
  	cout<<"a= "<<a++<<" b= "<<b;//báo lỗi ở đây
  	PS c;
  	c = ++a; // c = 5/2; a = 5/2
  	cout<<"a= "<<a<<" c= "<<c;
  }
  Toán tử <<của bạn yêu cầu PS& là tham chiếu, trong khi đó a++, ++a lại trả về giá trị, nên báo lỗi. Bạn sửa lại là PS& operator++() và PS& operator++(int) là được. Hàm main thiếu kiểu trả về kìa.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi khoaph : 16-11-2019 lúc 09:26 PM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2010
  Bài viết
  89

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi khoaph Xem bài viết
  Toán tử <<của bạn yêu cầu PS& là tham chiếu, trong khi đó a++, ++a lại trả về giá trị, nên báo lỗi. Bạn sửa lại là PS& operator++() và PS& operator++(int) là được. Hàm main thiếu kiểu trả về kìa.
  Cảm ơn bác. Tôi sửa được rồi.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  490

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi soldtheworld Xem bài viết
  Cảm ơn bác. Tôi sửa được rồi.
  Mình đã phạm một lỗi nghiêm trọng khi sửa như trên
  Bạn đừng sửa như trên
  Cứ giữ nguyên
  "PS operator++()" và "PS operator++(int)"
  Hãy sửa "friend ostream& operator<<(ostream& os, PS ps);"
  Còn lỗi như thế nào thì hãy đọc bài viết này Method trả về tham chiếu là biến địa phương lúc chính xác lúc không chính xác?

 5. #5
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  474

  "PS& operator++()" và "PS operator++(int)"

  ++ prefix thì trả về chính đối tượng đó (PS&), còn ++ postfix thì trả về copy của đối tượng trước khi ++ (PS)


  C++ Code:
  1. PS& operator++()
  2. {
  3.     // thực hiện ++
  4.     return *this;
  5. }
  6.  
  7. PS operator++(int)
  8. {
  9.     PS old(*this); // old là giá trị của *this trước khi thực hiện ++
  10.     ++*this; // thực hiện ++ thông qua ++ prefix, don't repeat yourself
  11.     return old;
  12. }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn