Chẳng qua là em đọc tài liệu dạy C thấy phần tệp có mấy hàm putc, fputc, puts, fputs, ....
Và nói công dụng của putc và fputc đều là ghi một kí tự ra tệp
Vậy mọi người cho em hỏi hai cái hàm đó nó có gì khác nhau không ạ?
Nếu không khác gì thì nó thành hai hàm làm chi?