Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Đưa ra kí tự giống nhau liên tiếp trong chuỗi

  1. #1
    Ngày gia nhập
    11 2019
    Bài viết
    0

    Mặc định Đưa ra kí tự giống nhau liên tiếp trong chuỗi

    Một chuỗi gọi là đồng bộ nếu chuỗi đó có tất cả ký tự giống nhau

    Cho chuỗi s gồm các kí tự số, hãy đưa ra chuỗi con (liên tiếp) đồng bộ dài nhất, đưa ra chuỗi s sau khi xóa, nếu có nhiều chuỗi như vậy đưa ra chuỗi đầu tiên

    Ví dụ:

    - Với s = "02203", thì Output sẽ là "22"

    - Với s = "9444111", thì Output sẽ là "444"

    Ai giúp e thuật toán của bài này với ạ. Dùng c++ với std::string ạ
    Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

  2. #2
    Ngày gia nhập
    12 2015
    Nơi ở
    Đà Nẵng
    Bài viết
    483

    C++ Code:
    1. #include <iostream>
    2. #include <string>
    3. using namespace std;
    4.  
    5. char curchar;
    6. int coun;
    7. string str="";
    8. int pos=0;
    9. void countIt(char& ch, int& len)
    10. {
    11.     len=0;
    12.     ch=str[pos];
    13.     while(pos<str.size() && ch==str[pos])
    14.     {
    15.         pos++;
    16.         len++; 
    17.     }
    18. }
    19. void maxLength()
    20. {
    21.     char ch;
    22.     int len;
    23.     pos=0;
    24.     countIt(curchar,coun);
    25.     while(pos<str.size())
    26.     {
    27.         countIt(ch,len);
    28.         if(len>coun)
    29.         {
    30.             curchar=ch;
    31.             coun=len;
    32.         }
    33.     }  
    34. }
    35. int main()
    36. {
    37.     str="02203";
    38.     maxLength();
    39.     cout<<"\""<<curchar<<"\" "<<coun<<endl;
    40.     str="9444111";
    41.     maxLength();
    42.     cout<<"\""<<curchar<<"\" "<<coun<<endl;
    43. }
    Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
    Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi khoaph : 26-11-2019 lúc 01:42 PM.

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không thể gửi đề tài mới
  • Bạn không thể gửi bài trả lời
  • Bạn không thể gửi các đính kèm
  • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn