Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Một bài toán quét cạn rất khó chịu !!!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  0

  Mặc định Một bài toán quét cạn rất khó chịu !!!

  Đề bài: Hãy thay tất cả dấu "?" bằng các dấu + - * / để sao cho bài toán có trị là 35. Bài toán là:

  ((((((1?2)?3)?4)?5)?6)?7)=35


  =====
  Nhờ các anh giúp giùm em !

  Cảm ơn nhiều ! Cho em xin code luôn nhé !

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Bài này không khó chịu !!^^! nếu bỏ các dấu ngoặc đi thì mới "khó chịu" vì phải xét độ ưu tiên của các toán tử, ở đây độ ưu tiên có sẵn rồi nên cứ duyệt vô tư thôi.
  Gợi ý cho bạn thủ tục đệ qui như sau :
  Backtrack(int num, int result)
  với num là các số : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
  Do giới hạn chỉ 7 số, hỏi phục hồi gì cho mất công, tính thẳng luôn, được thì lưu kết quả in ra, không được thì thui.
  - nếu dấu "+" Backtrack(number + 1, result + num);
  - nếu dấu "-" Backtrack(number + 1, result - num);
  - nếu dấu "*" Backtrack(number + 1, result * num);
  - nếu dấu "/" Backtrack(number + 1, result / num);

 3. #3
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  47

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  Bài này không khó chịu !!^^! nếu bỏ các dấu ngoặc đi thì mới "khó chịu" vì phải xét độ ưu tiên của các toán tử, ở đây độ ưu tiên có sẵn rồi nên cứ duyệt vô tư thôi.
  Gợi ý cho bạn thủ tục đệ qui như sau :
  Code:
  #include <iostream>
  #include <string>
  
  using namespace std;
  
  char dau[7];
  float kq;
  int n;
  //========================================================
  void inkq(){
  	cout << "((((((1" << dau[1] << "2)" << dau[2] << "3)" << dau[3]<< "4)"
  			<< dau[4] << "5)" << dau[5] << "6)" << dau[6] << "7)=" << n << endl;
  }
  //========================================================
  float thuchien_pheptoan(float x,float y, char ch){
  	if (ch=='+') return x+y;
  	else if (ch=='-') return x-y;
  	else if (ch=='/') return x/y;
  	else return x*y;
  }
  //========================================================
  void tinhtoan(){
  	kq = thuchien_pheptoan(1,2,dau[1]);
  	kq = thuchien_pheptoan(kq,3,dau[2]);
  	kq = thuchien_pheptoan(kq,4,dau[3]);
  	kq = thuchien_pheptoan(kq,5,dau[4]);
  	kq = thuchien_pheptoan(kq,6,dau[5]);
  	kq = thuchien_pheptoan(kq,7,dau[6]);
  	if (kq == n) inkq();
  }
  //========================================================
  void thu_dau(int i){
  	if (i==7) tinhtoan();
  	else {
  		dau[i] = '+';
  		thu_dau(i+1);
  		dau[i] = '-';
  		thu_dau(i+1);
  		dau[i] = '/';
  		thu_dau(i+1);
  		dau[i] = '*';
  		thu_dau(i+1);
  	}
  }
  //========================================================
  main(){
  	cout << "Nhap ket qua muon tim:";
  	cin >> n;
  	thu_dau(1);
  	cin.ignore(2);
  }
  Bài này đưa ra kết quả = n, tổng quát hơn số 35
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi metal_shield : 09-12-2007 lúc 12:03 AM. Lý do: Quên ko cho code

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Hì hì ! Đúng là cách của Metal hay thật, vì có thể tổng quát cho n ^^!
  Cách mình thì chỉ xài cho bài này thôi, nếu muốn xài cho N thì phải thêm thắt 1 chút nữa mà có lẽ không cần thiết và dùng cách của Metal ngắn gọn và dễ hiểu hơn, ở đây mình cũng duyệt đệ qui, tư tưởng giống nhau khác cách trình bày 1 tí thôi.
  PHP Code:
  #include <iostream>
  #include <string>

  std::string _strNum;

  void deleteString(std::string &, intint);
  void Backtrack(intfloat);

  int main()
  {
      
  _strNum '1';
      
  Backtrack(2,1);

      return 
  0;
  }

  void deleteString(std::string &Aint positionint numberElement)
  {
      for (
  int x positionA.length(); x++) 
      {
          
  A[x] = A[x+position];
      }
      
  A.erase(A.length()-numberElement);
  }

  void Backtrack(int numfloat result)
  {
      if(
  num == 8)
      {
          if(
  result == 35)
          {
              
  std::cout << "((((((" << _strNum << " = 35 ";
              
  std::cout << "\n\n";
              return;
          }
      }
      else
      {
          
  _strNum _strNum '+' char(num 48) + ')';
          
  Backtrack(num 1result+num);
          
  deleteString(_strNum_strNum.length()-23);

          
          
  _strNum _strNum '-' char(num 48) + ')';
          
  Backtrack(num 1result-num);
          
  deleteString(_strNum_strNum.length()-23);
      
          
  _strNum _strNum '*' char(num 48) + ')';
          
  Backtrack(num 1result*num);
          
  deleteString(_strNum_strNum.length()-23);
      
          
  _strNum _strNum '/' char(num 48) + ')';
          
  Backtrack(num 1result/num);
          
  deleteString(_strNum_strNum.length()-23);
      }


 5. #5
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  140

  PHP Code:
  //dien vao dau ? la cac phep tinh +,-,*,/ thoa man:(((((1?2)?3)?4)?5)?6)=35
  #include<stdio.h>
  #define MAX    6
  #define KETQUA 35
  int dan[20];
  float kq=1;
  void inketqua();
  void tinh(float a,int b,int ptinh,int kieu);
  void lap(int n);
   
  main()
  {
      
  lap(2);
  }
  void tinh(float a,int bint ptinhint kieu)
  {
      if(
  kieu==1)
      {
          switch(
  ptinh)
          {
          case 
  1kq=a+b;break;
          case 
  2kq=a-b;break;
          case 
  3kq=a*b;break;
          case 
  4:
              if (
  b==0) break;
              
  kq=a/b;break;
          }
          }
      else
      {
          switch(
  ptinh)
          {
              case 
  1kq=a-b;break;
              case 
  2kq=a+b;break;
              case 
  3:
              if (
  b==0) break;
              
  kq=a/b;break;
              case 
  4kq=a*b;break;
          }
      }
  /*
  printf("\nkq:%.1f,a:%.1f,b:%d,ptinh:%d,kieu:%d\n",kq,a,b,ptinh,kieu);
  printf("\nphep tinh\n");
      {
      int j;
      for(j=1;j<10;j++)
          printf("%d ",dan[j]);
      }
  if(getch()=='x') exit();
  */
  }
  void lap(int n)
  {
      
  int i;
      if(
  n<1printf("khong tinh duoc hoac lam sai"),exit();
      else
          {
              for(
  i=1;i<=4;i++)
              {
               
  //    printf("\nthu phep tinh\n");
                  
  dan[n-1]=i;
                  
  tinh(kq,n,i,1);
                  if((int)
  kq==KETQUA &&n==MAX)
                      
  inketqua();                             
                  else if( (int)
  kq<KETQUA && n<MAX)
                  {
                 
  //        printf("\nthu phep toan tiep theo\n");
                      
  dan[n]=i,lap(n+1);
                  }
                  else
                  {
                   
  //    printf("\nxoa ket qua\n");
                      
  dan[n-1]=0;
                      
  dan[n]=0;
                      
  tinh(kq,n,i,2);
                  }
              }

    
  //    printf("\nxoa ket qua va lui mot buoc\n");
      
  tinh(kq,n-1,dan[n-2],2);
    
  //    printf("\n luoi mot buoc\n");
      
  dan[n-1]=0;
      }
  }
  void inketqua()
  {
      
  int i,kq=1;
      
      
  printf("\nKET QUA: ");
      for(
  i=1;i<MAX;i++)
          
  printf("[");
      
  printf("1");    
      for(
  i=2;i<=MAX;i++)
      {
          if(
  dan[i-1]==1)
              
  printf("+"),kq+=i;
          else if(
  dan[i-1]==2)
              
  printf("-"),kq-=i;
          else if(
  dan[i-1]==3)
              
  printf("*"),kq*=i;
          else if(
  dan[i-1]==4)
              
  printf("/"),kq/=i;
          
  printf("%d]",i);                    
      }
      
  printf("=%d",kq);
      
  printf(KETQUA==kq?"\tTrue":"\tFalse");
      
  printf("\n\nENTER DE KET THUC ");
      
  getch();
      exit();


Các đề tài tương tự

 1. học lập trình web khó hơn hay lập trình ứng dụng khó hơn?
  Gửi bởi mr.star_insky trong diễn đàn Kinh nghiệm CNTT
  Trả lời: 15
  Bài viết cuối: 19-12-2015, 08:05 PM
 2. Câu đố khó
  Gửi bởi dkbcnncb11 trong diễn đàn Giải trí - Thư giãn
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 26-10-2010, 07:31 AM
 3. Bài về đồ thị khó quá
  Gửi bởi de.itvn trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 19-03-2008, 10:19 AM
 4. một câu hỏi khó hiểu quá
  Gửi bởi darkryte trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 15-05-2007, 01:00 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn