Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: viet chuong trinh nhap mang, in mang.

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Bài viết
  20

  Mặc định viet chuong trinh nhap mang, in mang.

  Ai tim ra loi cho minh voi, minh tim mai ma kg ra! cam on truoc nhe.
  // VCT(dang ham) thuc hien cac cong viec sau: NHap vao mot mang (n phan tu, n nhap tu ban phim)
  //------------------------------------------: Nhap gia tri cho mang
  //------------------------------------------:Xuat gia tri dho mang
  //------------------------------------------:Tim va in ra phan tu am cuoi cung cua mang
  //------------------------------------------:Tm kiem va in ra phan tu x cho truoc(x nhap tu ban phim).
  //------------------------------------------em so phan tu am va in ra tong cac phan tu am cua mang.
  //------------------------------------------:Sap xep mang theo thu tu giam dan
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #define N 5
  //Ham nhap mang
  void NhapMang(int m[], int n)
  {
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  printf("m[%d]=",i+1);
  scanf("%d",&m[i]);
  }
  }

  //Ham xuat mang
  void XuatMang(int m[],int n)
  {
  for(int i=0;i<n;i++)
  printf("%3d",m[i]);
  }

  //Ham tra ve gia tri am cuoi cung cua mang
  int AmCuoiCung(int m[],int n)
  {
  for(int i=n-1;i>=0;i--)
  if(m[i]<0)
  return m[i];
  return 1;
  }
  //Ham dem so phan tu am va in ra tong cac phan tu
  int DemAm(int m[],int n)
  {
  int dem =0;
  for(int i=0; i<n;i++)
  if(m[i]<0)
  dem++;
  return dem;
  }

  //Ham tinh tong ca phan tu am
  int TongAm(int m[],int n)
  {
  int tong=0;
  for(int i=0;i<n;i++)
  if(m[i]<0)
  tong+=m[i];
  return tong;
  }
  //Ham dung de hoan vi vi tri 2 so nguyen trong mang
  void HoanVi(int&so1,int&so2)
  {
  int temp=so1;
  so1=so2;
  so2=temp;
  }
  //Ham dung de tinh 1 so nguyen co trong mang hay kg
  bool TimX(int arr[], unsigned n, int x)
  {
  for(unsigned i=0; i<n; i++)
  if(arr[i] == x)
  return true;
  return false;
  }

  //Ham sap xep mang giam dan
  void SapXep(int m[],int n)
  {
  for(int i=0; i<n;i++)
  for(int j=i+1;j<n;j++)
  if(m[i]<m[j])
  HoanVi(m[i],m[j]);
  }
  void main()
  {
  int a[N],n=10;
  int x; int t[10];
  clrscr();
  printf("Nhap cac phan tu cua mang\n");
  NhapMang(a,N);
  XuatMang(a,N);
  printf("Mang vua nhap la:\n");
  InAm(a,N);
  printf("\nnhap gia tri x :");
  scanf("%d", &x);
  // t=timx(a,N,x);
  timx(a, N,x);
  printf("Gia tri am cuoi cung la:\n");
  InAm(a,N);
  DemAm(a,N);
  printf("\nTong cac phan tu am la:S=%d",TongAm(a,N));
  printf("Mang A sau khi sap xep:\n");
  InMang(a,N)
  getch();
  }

  cu bao loi o " bool TimX(int arr[], unsigned n, int x)" ma minh tim mai kg dc. ah co the dua luon cau [tim doan [a,b] sao cho doan nay chua tat ca cac gia tri trong mang(a,b so nguyen)

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  687

  PHP Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<iostream.h>
  #define N 5
  //Ham nhap mang
  void NhapMang(int m[], int n){
          for(
  int i=0;i<n;i++){
               
  printf("m[%d]=",i+1);
              
  scanf("%d",&m[i]);
    }


  //Ham xuat mang
  void XuatMang(int m[],int n){
          for(
  int i=0;i<n;i++)
          
  printf("%3d",m[i]);
  }

  //Ham tra ve gia tri am cuoi cung cua mang
  void AmCuoiCung(int m[],int n){
          for(
  int i=n-1;i>=0;i--)
              if(
  m[i]<0)
          
  cout<< m[i] << " " ;

  }
  //Ham dem so phan tu am va in ra tong cac phan tu
  int DemAm(int m[],int n){
          
  int dem =0;
      for(
  int i=0i<n;i++)
          if(
  m[i]<0)
          
  dem++;
          return 
  dem;
  }


  //Ham tinh tong ca phan tu am
  int TongAm(int m[],int n){
          
  int tong=0
      for(
  int i=0;i<n;i++){
          if(
  m[i]<0)
          
  tong+=m[i]; 
      }
          return 
  tong
  }
  //Ham dung de hoan vi vi tri 2 so nguyen trong mang
  void HoanVi(int&so1,int&so2){
              
  int temp=so1;
              
  so1=so2;
              
  so2=temp;
      }
  //Ham dung de tinh 1 so nguyen co trong mang hay kg
  bool TimX(int arr[], unsigned nint x){
            for(
  unsigned i=0i<ni++)
              if(
  arr[i] == x)
              return 
  true;
              return 
  false;
   }

  //Ham sap xep mang giam dan
  void SapXep(int m[],int n){
          for( 
  int  i n-1i++)
          for( 
  int j i+1;j++){
              if ( 
  m[i] >  m[j]  ) {
              
  HoanVim[i], m[j]);
          }
          if ( 
  m[i] == m[j]){
              
  m[i]=m[j];
          }
      }
  }
  // DINH NGHia ham in mang
  void InMangint m[], int n ){
       for ( 
  int i i++){
              
  cout<< m[i] << " " ;
  }
  }
  void main()
  {
            
  int a[N],n=10;
             
  int xint t[10];
         
  clrscr();
          
  printf("Nhap cac phan tu cua mang\n");
          
  NhapMang(a,N);
      
  //    XuatMang(a,N);
      //    printf("Mang vua nhap la:\n");
      //    InAm(a,N); 
          
  printf("\nnhap gia tri x :");
          
  scanf("%d", &x);
  // t=timx(a,N,x);
          
  TimX(aN,x);
          if( 
  TimX(a,N,x)==1cout<<" phan tu x co thuoc mang "<<endl;
          else 
  cout<<" phan tu x khong thuoc mang :"<<endl;
          
          
  printf("Gia tri am cuoi cung la:\n");AmCuoiCung(a,N);
          
  cout<<endl;
          
  //InAm(a,N);
          
  cout<< endl;
         
  cout<<" so phan tu am chua mang la :" <<    DemAm(a,N)<<endl;
          
          
  printf("\nTong cac phan tu am la:S=%d",TongAm(a,N)); 
          
  cout<<endl;
          
  printf("Mang A sau khi sap xep:\n");
          
  SapXep(a,N);
          
  InMang(a,N);
        
  getch();
      

  linh , sửa bài của em mệt thật đấy ! em chú ý cách code nhé và nhớ cho code vào thẻ mỗi khi post bài nhé ! bọn chị mù mắt mất !
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi xuyenit55 : 04-01-2011 lúc 10:42 PM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Bài viết
  5

  Da! ma van sai chi oi sai o "using namespace std; voi "bool TimX(int arr[], unsigned n, int x)" chi xem lai cho em voi!hihi
  Gat bo tinh yeu_Hai chu IT mai truong ton!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Bài viết
  5

  Em chay thu bai ban l ma thay loi sai chi ah! ma em kg tim thay dc! em chua hoc C chi moi tu minh tim hieu thui! em moi hoc ky 1 nam nhat hih!
  Gat bo tinh yeu_Hai chu IT mai truong ton!

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  687

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi langtu1603 Xem bài viết
  Da! ma van sai chi oi sai o "using namespace std; voi "bool TimX(int arr[], unsigned n, int x)" chi xem lai cho em voi!hihi
  hic ! mình test trên dev c++, chạy đúng mà ! bạn thử xem lại đi , mà bạn chuyển hộ mình những lệnh cin và cout , sang prinft và scan nhé ! rồi bỏ cái " using namespace std " đi là đc !

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Nơi ở
  Mây
  Bài viết
  268

  Mặc định viet chuong trinh nhap mang, in mang.

  - Hôm trước có phải em xin mấy hàm này không ???
  - Các lỗi của em đều nằm trong hàm main(). Như là thiếu dấu ;. Sử dụng hàm sai tên, hay hàm không có mà dùng.
  C Code:
  1. // Test.cpp : Defines the entry point for the console application.
  2. //
  3.  
  4. #include "stdafx.h"
  5. #include<stdio.h>
  6. #include<conio.h>
  7. #define N 5
  8.  
  9. //Ham nhap mang
  10. void NhapMang(int m[], int n)
  11. {
  12.     for(int i=0;i<n;i++)
  13.     {
  14.         printf("m[%d]=",i+1);
  15.         scanf("%d",&m[i]);
  16.     }
  17. }
  18.  
  19. //Ham xuat mang
  20. void XuatMang(int m[],int n)
  21. {
  22.     for(int i=0;i<n;i++)
  23.         printf("%3d",m[i]);
  24. }
  25.  
  26. //Ham tra ve gia tri am cuoi cung cua mang
  27. int AmCuoiCung(int m[],int n)
  28. {
  29.     for(int i=n-1;i>=0;i--)
  30.         if(m[i]<0)
  31.             return m[i];
  32.     return 1;
  33. }
  34. //Ham dem so phan tu am va in ra tong cac phan tu
  35. int DemAm(int m[],int n)
  36. {
  37.     int dem =0;
  38.     for(int i=0; i<n;i++)
  39.     if(m[i]<0)
  40.         dem++;
  41.     return dem;
  42. }
  43.  
  44. //Ham tinh tong ca phan tu am
  45. int TongAm(int m[],int n)
  46. {
  47.     int tong=0;
  48.     for(int i=0;i<n;i++)
  49.         if(m[i]<0)
  50.             tong+=m[i];
  51.     return tong;
  52. }
  53. //Ham dung de hoan vi vi tri 2 so nguyen trong mang
  54. void HoanVi(int &so1,int &so2)
  55. {
  56.     int temp=so1;
  57.     so1=so2;
  58.     so2=temp;
  59. }
  60. //Ham dung de tinh 1 so nguyen co trong mang hay kg
  61. bool TimX(int arr[], unsigned n, int x)
  62. {
  63.     for(unsigned i=0; i<n; i++)
  64.     if(arr[i] == x)
  65.         return true;
  66.     return false;
  67. }
  68.  
  69. //Ham sap xep mang giam dan
  70. void SapXep(int m[],int n)
  71. {
  72.     for(int i=0; i<n;i++)
  73.         for(int j=i+1;j<n;j++)
  74.             if(m[i]<m[j])
  75.                 HoanVi(m[i],m[j]);
  76. }
  77. void main()
  78. {
  79.     int a[N],n=10;
  80.     int x; int t[10];
  81.     printf("Nhap cac phan tu cua mang\n");
  82.     NhapMang(a,N);
  83.     XuatMang(a,N);
  84.     printf("Mang vua nhap la:\n");
  85.     InAm(a,N);  // Không có hàm InAm ???
  86.     printf("\nnhap gia tri x :");
  87.     scanf("%d", &x);
  88.     // t=timx(a,N,x);
  89.     timx(a, N,x); // Hàm TimX thì có nhưng timx thì không
  90.     printf("Gia tri am cuoi cung la:\n");
  91.     InAm(a,N); // Không có hàm InAm ???
  92.     DemAm(a,N);
  93.     printf("\nTong cac phan tu am la:S=%d",TongAm(a,N));
  94.     printf("Mang A sau khi sap xep:\n");
  95.     InMang(a,N); // Thiếu dấu ";" và bản thân ko có hàm InMang
  96. }
  - Lêu lêu

 7. #7
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Nơi ở
  Linux-Ubuntu
  Bài viết
  217

  còn 1 chỗ quan trọng trên chưa sửa đc đó là nếu trường hợp mảng ko có giá trị âm, bài này mình sửa chắc là đã đủ:
  PHP Code:
  // VCT(dang ham) thuc hien cac cong viec sau: NHap vao mot mang (n phan tu, n nhap tu ban phim)
    //------------------------------------------: Nhap gia tri cho mang
    //------------------------------------------:Xuat gia tri dho mang 
    //------------------------------------------:Tim va in ra phan tu am cuoi cung cua mang 
    //------------------------------------------:Tm kiem va in ra phan tu x cho truoc(x nhap tu ban phim).
    //------------------------------------------dem so phan tu am va in ra tong cac phan tu am cua mang.
  //------------------------------------------:Sap xep mang theo thu tu giam dan
  #include<stdio.h>
  #define N 5
  //Ham nhap mang
  void NhapMang(int m[], int n)
  int i;
    for( 
  i=0;i<n;i++)
      {
        
  printf("m[%d]=",i+1);
        
  scanf("%d",&m[i]);
      }


  //Ham xuat mang
  void XuatMang(int m[],int n)
  int i;
    for( 
  i=0;i<n;i++)
      
  printf("%3d",m[i]);
  }

  //Ham tra ve gia tri am cuoi cung cua mang
  int AmCuoiCung(int m[],int n)
  int i;
    for( 
  i=n-1;i>=0;i--)
      if(
  m[i]<0){
        return 
  m[i];
      break;
      }
    return;
  }
  //Ham dem so phan tu am va in ra tong cac phan tu
  int DemAm(int m[],int n)
  {
    
  int i,dem =0;
    for( 
  i=0i<n;i++)
      if(
  m[i]<0)
        
  dem++;
    return 
  dem;
  }

  //Ham tinh tong ca phan tu am
  int TongAm(int m[],int n)
  {
    
  int i,tong=0
    for( 
  i=0;i<n;i++)
      if(
  m[i]<0)
        
  tong+=m[i]; 
    return 
  tong
  }
  //Ham dung de hoan vi vi tri 2 so nguyen trong mang
  void HoanVi(int *so1 ,int *so2)
  {
    
  int tmp=*so1;
    *
  so1=*so2;
    *
  so2=tmp;
  }
  //Ham dung de tinh 1 so nguyen co trong mang hay kg
  int TimX(int arr[], int nint x)
  {
    
  int i;
    for( 
  i=0i<ni++)
      if(
  arr[i] == x)
        return 
  1;
    return 
  0;
  }

  //Ham sap xep mang giam dan
  void SapXep(int m[],int n)
  {
  int i,j;
    for( 
  i=0i<n;i++)
      for( 
  j=i+1;j<n;j++)
        if(
  m[i]<m[j]) 
      
  HoanVi(&m[i],&m[j]);
  }
  void main()
  {
    
  int a[N],n=10;
    
  int xint t[10];
    
  printf("Nhap cac phan tu cua mang\n");
    
  NhapMang(a,N);
    
  printf("Mang vua nhap la:\n"); 
    
  XuatMang(a,N);
    
  printf("\nnhap gia tri x :");
    
  scanf("%d", &x);
    if(
  TimX(aN,x))
      
  printf("ton tai gia tri x\n");
    
    if(
  AmCuoiCung>0){
      
  printf("khong ton tai gia tri am\n");
    }
    else{
      
  printf("Gia tri am cuoi cung la:%d\n",AmCuoiCung(a,N));
    } 
    
    
  printf("So phan tu am la: %d",DemAm(a,N));
    
  printf("\nTong cac phan tu am la:S=%d\n",TongAm(a,N)); 
    
  SapXep(a,N);  
    
  printf("Mang A sau khi sap xep:\n");
    
  XuatMang(a,N);

  ++Sự Học Không Bao Giờ Là Muộn++
  ---Sướng Thì Ta Làm, Thích Thì Sẽ Được---
  ......Đôi khi bỏ học cũng là một bước đột phá...

  ***HỘI NHỮNG NGƯỜI PHÁT CUỒNG VÌ LINUX***

 8. #8
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Nơi ở
  Mây
  Bài viết
  268

  nmt1402 Có hàm đếm âm rồi thì cần gì phải sửa
  - Lêu lêu

Các đề tài tương tự

 1. hoc lap trinh mang o dau tot nhat?
  Gửi bởi gacon000000 trong diễn đàn Đào tạo CNTT
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 15-08-2013, 02:15 PM
 2. Bài tập C Viet chuong trinh hien len man hinh * ** ***
  Gửi bởi herbie53 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 19-02-2012, 06:36 PM
 3. viet chuong trinh nhap vao ho va ten cua mot nguoi, tach ten ra ho ntn?
  Gửi bởi nthieucntt trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 19-01-2011, 10:54 AM
 4. nhap mang sau do dung ham de qui tim max cua mang
  Gửi bởi meocon17121987 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 03-06-2010, 09:48 PM
 5. Lap Trinh Mang su Dung C#
  Gửi bởi nhantqt trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 10-04-2010, 02:11 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn