Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Untitled30eafac9b9294be0.png
Lần xem:	0
Size:		34.6 KB
ID:		69895

Chào anh chị diễn đàn, em đang làm 1 đồ án về tính hiệu suất tổng thể của 1 máy gia công gọi tắt là ( OEE) em viết 1 phần mềm dạng WPF c# tạo 1 form để nhập dữ liệu và lập trình công thức để tự cho ra kết quả ở textblock .
công thức :
OEE = A * P * Q
A =production time - total downtime = run time (A)
P = Cycle time lý thuyết * run time = output lý thuyết ( P ) so sánh với Output thực tế lấy tỉ lệ đạt bao nhiêu %
mà cycle time lý thuyết là lấy dữ liệu trên máy 5 phút làm ra được bao nhiêu chi tiết ( nhưng ở đây em chỉ cần nhập giá trị trực tiếp ước tính để mô phỏng thôi )

tất cả các chỉ số trên đều là phần trăm và thời gian quy ra phút để dễ tính ạ.
nghe có vẽ dễ mà rối quá anh chị có thể giúp em 1 đoạn được không ạ !!!