Xin chào mọi người, em có bài tập về viết chương trình minh họa thuật toán SJF. Em đã làm được thuật toán trên C và em muốn thử sức qua C#. Nhưng khi qua winform thì em lại không biết cách nào để lấy để dữ liệu trong listview để code mong anh chị giúp đỡ.
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Capture.PNG
Lần xem:	3
Size:		24.4 KB
ID:		70178