Chào anh chị em, như tít, mình đang bị vướng ở chỗ setup môi trường để sử dụng openCV C++ với Xcode.
Mình làm theo tutorial này: https://medium.com/@jaskaranvirdi/se...de-b6027728003
Nhưng khi khai báo các library của openCV trong code thì Xcode báo lỗi không tìm thấy lib (hình đính kèm).
Có anh chị em nào đã làm việc với openCV - C++ - Xcode chỉ điểm giúp mình với nhé, cảm ơn nhiều .

Do mình mới tập tành C++ vỡ lòng và tay ngang, đang tập cú pháp ở W3School, có rất nhiều thắc mắc về C++, tiện thể anh chị em nào có lộ trình luyện tập C++ share cho mình để mở mang tầm mắt với nhé (ví dụ: các mốc thành tựu khi luyện tập skill code, các task công việc của một người thuần C++...v..v..). Anh chị em có Discord C++ cho mình tham gia với nha. Một lần nữa cảm ơn ạ .

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 21-01-2020 lúc 01:04 AM - - -

Ngồi rị mọ một hồi cũng đã thoát được cái lỗi trên. Để ở đây luôn nhiều khi ace gặp phải:
- Không khai báo các lib trong "Other linker flags" theo tut trên.
- #Include bằng tay đường dẫn đến lib openCV ở trong code.
Sẽ không gặp lỗi nữa!