Làm theo hướng dẫn bài viết hướng dẫn đưa FCKeditor vào trong asp.net https://expressmagazine.net/development/1558/huong-dan-dua-fck-editor-vao-web-aspnet
Đã hoàng tất ở chế độ thiết kế xem ảnh Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		website2010_11a.jpg
Lần xem:	0
Size:		23.1 KB
ID:		70338
Nhưng khi chạy nó không hiển thị các công cụ soạn thảo như trong word bạn xem file ảnh đính kèm Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		website2010_11b.jpg
Lần xem:	0
Size:		20.7 KB
ID:		70339
các bạn biết lỗi này khắc phục như thế nào ? mình đang sử dụng VS2010