Mình copy từ website bài viết có ảnh hoặc video vào file word sau đó tôi đăng bài viết sử dụng CKeditor khi copy vào tại sao CKeditor không hiển thị được ảnh hoặc video ? mình lưu lại bài viết và xem bài viết đã đăng nhưng không hiển thị được ảnh hoặc video, phải click vào mới xem được ảnh hoặc video.