Trong chế độ thiết kế VS2010 khi tôi ấn F5 để chạy chương trình thì bị báo 2 lỗi này:
1. JavaScrip runtime error: Unable to set property 'showmessagebox' of undefined or null reference.
2. JavaScrip runtime error: Unable to set property 'evaluationfunction' of undefined or null reference.
khi bị lỗi này tôi phải ấn nút Continue sẽ chạy tiếp, các bạn lỗi này khắc phục như thế nào ? bạn xem file ảnh đính kèm của tôi.

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		website2010_15.jpg
Lần xem:	3
Size:		139.0 KB
ID:		70441
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		website2010_15a.jpg
Lần xem:	0
Size:		112.7 KB
ID:		70442