Các bác cho em hỏi ngu phát tại sao SQL xem hai chữ "Đ" bên dưới này khác nhau, mặc dù nhìn thì giống nhau:
Đ
Ð
Copy 2 chữ đó paste chứ đừng đánh tay.
Do group trong sql theo cột chứa 2 chữ "Đ" trên, đúng ra phải trả về 1 dòng chữa "Đ" nhưng nó lại ra 2 dòng khác nhau. So sánh theo https://text-compare.com/ thì nó cũng bảo 2 chữ "D" trên khác nhau.

Các bác thông não em với!
Cảm ơn.