Bên mình làm đang sài cái phần mềm mà khi in ấn nó bị cái lỗi này.
Mình search thì không tìm thấy cách giải quyết. Chỉ biết do cái acvieReport 3 này không chạy đc trên net 4
mà giờ không có mã nguồn để sửa được.
mình tìm cài cái activeReport 3 thì báo lỗi "No compatible version of Visual Studio .NET found on system"
Hiện máy đang sài WIN 7 không lẽ phải cài XP.

Có ai biết cách sửa lại không giúp mình với.
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		loiActiveReport3.png
Lần xem:	1
Size:		42.5 KB
ID:		70706