Các pro cho mình hỏi với

mình có data được encode bằng pickle python cần được decode lại bằng c++

mình có serch trên mạng dùng pickingtool nhưng mình không thể build được, build toàn báo error

Các pro xem có cách nào decode từ file được encode bằng pickle python hay có link hướng dẫn cài picking tool hay cho mình xin với

thank các pro