Trang 2 trên tổng số 22 Đầu tiênĐầu tiên 123412... Cuối cùngCuối cùng
Từ 11 tới 20 trên tổng số 219 kết quả

Đề tài: Tuyển tập đề thi + bài giải môn C của các trường

 1. #11
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  687

  Mặc định Đề thi của Đại học công nghệ - ĐHQG

  Bài 1: sử dụng khuôn hình hàm tìm giá trị lớn nhất của 1 mảng;
  Bài 2: nhập dữ liệu và các phương thúc của số phức , nhap , in, tính modull và sử dụng toán tử operator < để so sánh số phức;
  ham main; nhập 1 dãy số phức sau đó in ra số phức nhỏ nhất

  code của bài 1

  C++ Code:
  1. #include<iostream>
  2. using namespace std;
  3. // ----------------------------------------------------------------------------------------
  4. // xay dung khuon hinh ham tim gia tri lon nhat cau mang
  5. //-----------------------------------------------------------------------------------------
  6. template <typename T >  T GTLN( T a[], int n){
  7.        
  8.               int imax =0 ; // gan vi tri imax = 0;
  9.           for (  int i = 0 ; i < n ; i++){
  10.                   if ( a[imax] < a [i] ){
  11.                         imax = i;
  12.         }
  13.     }
  14.              return a[imax];
  15. }
  16. // ---------------------------------------------------------------------------------------
  17. // xay dung ham main
  18. //------------------------------------------------------------------------------------
  19.  
  20. int main(){
  21.      
  22.              int n, i;
  23.              cout<<" nhap so luong cua phan tu cua mang  n = ";
  24.              cin>>n;
  25.              int *a = new int [n]; // cap phat dong mang a
  26.              // nhap mang a
  27.              for ( i = 0 ; i < n ; i++){
  28.                    
  29.                      cout<< " a [ " << i << " ] = ";
  30.                      cin>>a[i];
  31.         }
  32.               // xuat mang a
  33.              
  34.               cout<<"\n Mang vua nhap la : \n";
  35.               for ( i = 0 ; i < n ; i++){
  36.                    
  37.                       cout<< a[i] <<  "  " ;
  38.         }
  39.              cout<<" \ngia tri lon nhat cua mang a la : " << GTLN( a,n) << endl;
  40.              // giai phong mang a
  41.              delete []a;
  42.              system (" pause");
  43.              return 0;
  44. }


  code bài 2

  C++ Code:
  1. #include<iostream>
  2. #include<math.h>
  3. using namespace std;
  4. //-----------------------------------------------------------------------------------
  5. // xay dung lop so phuc
  6. //-------------------------------------------------------------------------------------
  7. class sophuc {
  8.          
  9.             private :
  10.                     int thuc;
  11.                     int ao;
  12.               public  :
  13.                     sophuc(){
  14.                         thuc = ao =0;
  15.         }
  16.                  void input();
  17.                  void output();
  18.                  // tinh modull cua so phuc
  19.                  float modull(){
  20.                        
  21.                         return sqrt( pow ( thuc, 2) + pow (ao, 2));
  22.         }
  23.               // toan tu so sanh
  24.               int operator < ( sophuc );
  25. };
  26. //-----------------------------------------------------------------------------------
  27. // ham nhap
  28. //--------------------------------------------------------------------------------------
  29. void sophuc::input(){
  30.    
  31.               cout<< " nhap phan thuc = " ;
  32.               cin>>thuc;
  33.               cout<<" nhap phan ao = ";
  34.               cin>>ao;
  35. }
  36. //---------------------------------------------------------------------------------------
  37. // ham in so phuc
  38. //-------------------------------------------------------------------------------------
  39. void sophuc::output(){
  40.      
  41.              if ( ao < 0 ) cout<< thuc << " - " << ao << " i " << endl;
  42.              else  cout<< thuc << " + " << ao << " i " << endl;
  43.        
  44. }
  45. //--------------------------------------------------------------------------------------
  46.  // ham so sanh toan tu operator
  47.  //----------------------------------------------------------------------------------
  48.  int sophuc::operator <( sophuc x){
  49.             return  ( modull() < x.modull() );
  50.                    
  51.    
  52.            
  53.    
  54. }
  55. //-------------------------------------------------------------------------------------------
  56. // ham main
  57. //------------------------------------------------------------------------------------------
  58. int main(){
  59.            
  60.              int i,n, imin=0;
  61.              sophuc *a= new sophuc [n];
  62.              cout<<" nhap so phan tu cua mang n = ";
  63.              cin>>n;
  64.              // nhap mang so phuc
  65.              for ( i = 0 ; i < n ; i++ ){
  66.                      cout<<" nhap so phuc thu " << i +1 << endl;
  67.                      a[i].input();
  68.                      
  69.         }    // ham so sanh
  70.               for ( i = 0 ; i < n ; i++ ){
  71.                     if ( a[i] < a[imin]){
  72.                           imin= i;
  73.         }
  74. }
  75.                cout<<" so phuc nho nhat cua mang la : " ;
  76.                a[imin].output();
  77.               system ("pause");
  78.               return 0;
  79. }

 2. #12
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Nơi ở
  casino
  Bài viết
  6

  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  câu 7: Viết chương trình liệt kê tất cả các số N có 3 chữ số bằng tổng lập phương các chữ số của nó. VD: N=abc=a3+b3+c3

  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3.  
  4. int main()
  5. {
  6.     clrscr();
  7.     int a, b, c, t, i,j = 0;
  8.     int d[5];
  9.     for(i = 100; i < 999; i++)
  10.     {
  11.         a = i/100;
  12.         b = (i - a*100)/10;
  13.         c = (i - a*100 - b*10);
  14.         if(a*a*a + b*b*b + c*c*c == i)
  15.         {
  16.             d[j] = i;
  17.             j++;
  18.         }
  19.     }
  20.     printf("\nBang Cac So ");
  21.     for(i = 0; i < j; i++) printf("\n %d", d[i]);
  22.     getch();
  23.     return 0;
  24. }
  TIỀN LÀ TIỀN NHIỀU KHI KHÔNG CẦN DẾN
  TIỀN LÀ TIỀN NHIỀU LÚC CÓ NHƯ KHÔNG
  !

 3. #13
  Ngày gia nhập
  08 2010
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  52

  Mình có file pdf chứa đề thi của đh bách khoa đà nẵng nhưng nhiều quá nên mình cũng ngại chép ra, bạn nào biết cách coppy từ file pdf chỉ mình với để mình share đề cho anh em ^^! (nếu ko dc thì mình up lun file đó lên cho anh em lun )

 4. #14
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  381

  Đại Học Đà Lạt
  Bai 4:
  - Các số 0 đầu mảng
  - Các số âm ở giữa mảng và có thứ tự giảm.
  - Các số dương cuối mảng và có thứ tự tăng.:

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <math.h>
  4.  
  5. void main()
  6. {
  7.     int a[100], b[100];
  8.     int i , n, j, c1, c2;
  9.     int temp;
  10.  
  11.     printf("Nhap so phan tu n=");
  12.     scanf("%d",&n);
  13.    
  14.     c1 = 0; c2 = 0;
  15.     for (i=0; i < n; i++)
  16.     {
  17.         printf("\nNhap A[%d]: ", i);
  18.         scanf("%d", &temp);
  19.         if(temp > 0)
  20.         {
  21.             b[c2] = temp;
  22.             c2++;
  23.         }
  24.         else
  25.         {
  26.             a[c1] = temp;
  27.             c1++;
  28.         }
  29.     }
  30.    
  31.     for (i = 0; i < c2 - 1; i++)
  32.     for (j = i + 1; j < c2; j++)
  33.     {
  34.         if(b[i] > b[j])
  35.         {
  36.             temp = b[i];
  37.             b[i] = b[j];
  38.             b[j] = temp;
  39.         }
  40.     }
  41.    
  42.     for (i = 0; i < c1 - 1; i++)
  43.     for (j = i + 1; j < c1; j++)   
  44.     {
  45.         if(a[i] < a[j])
  46.         {
  47.             temp = a[i];
  48.             a[i] = a[j];
  49.             a[j] = temp;
  50.         }
  51.     }
  52.    
  53.     for (j=0; j < c1; j++)
  54.     {
  55.         printf("\n %d ", a[j]);
  56.     }
  57.    
  58.     for (j=0; j < c2; j++)
  59.     {
  60.         printf("\n %d ", b[j]);
  61.     }
  62.    
  63.     getch();
  64.     clrscr();
  65. }

  skype: hvphu2010
  Yahoo: hvphu2010
  Sdt: 0129 609 4567

 5. #15
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Bài viết
  124

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi thanhlinh.vietnam Xem bài viết
  Mình có file pdf chứa đề thi của đh bách khoa đà nẵng nhưng nhiều quá nên mình cũng ngại chép ra, bạn nào biết cách coppy từ file pdf chỉ mình với để mình share đề cho anh em ^^! (nếu ko dc thì mình up lun file đó lên cho anh em lun )
  trong acrobat reader có công cụ Text tool đó bạn  chọn rồi quét hết text. Ctrl+C --> Ctrl+V

  hoặc dùng pdf2word chuyển đổi sang word rồi copy, là IT mấy cái vụ nhỏ nhặt này phải biết chớ

 6. #16
  Ngày gia nhập
  08 2010
  Nơi ở
  HCM
  Bài viết
  13

  Mặc định Tuyển tập đề thi + bài giải môn C của các trường

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi thanhlinh.vietnam Xem bài viết
  Mình có file pdf chứa đề thi của đh bách khoa đà nẵng nhưng nhiều quá nên mình cũng ngại chép ra, bạn nào biết cách coppy từ file pdf chỉ mình với để mình share đề cho anh em ^^! (nếu ko dc thì mình up lun file đó lên cho anh em lun )
  Bạn có thể dùng các công cụ online mà miễn phí trên mạng như 2 trang sau:
  Code:
  http://www.pdfonline.com/index.htm
  http://www.freepdfconvert.com/

 7. #17
  Ngày gia nhập
  03 2010
  Nơi ở
  Nơi nào đó trong vũ trụ
  Bài viết
  550

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi nguyendinhkhanh91 Xem bài viết
  Đây là bài mình thi hôm vừa rồi, hôm đấy thầy đã đến muộn đề lại còn khoai, lại chỉ đc làm trong 90 phút, rất chi là bức xúc nhóe.
  TEXT Code:
  1.                      Đề thi học kỳ môn:C programming Basic
  2.           Dành cho sinh viên chương trình Việt Nhật-CNTT-DHBKHN-thời gian 90 phút
  3.                   Giảng viên:Mr Cao Tuấn Dũng ngày 8/12/2010
  4. Mô phỏng trò chơi " Luận võ"
  Đúng là bức xúc thật, đề này mà bảo làm trong 90 thì chỉ có mà nhe răng.
  Đây là đáp án của birthis đề này
  Mở bằng VS nhé. Vì viết có sử dụng Unicode trong này, dùng DEVCPP nó không hiện được.
  Attached Files Attached Files
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi birthis : 14-01-2011 lúc 04:26 PM.
  Gió thu lạnh lẽo hắt hiu lòng!

 8. #18
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  381

  Đề thi Tin Dai cuong 2010 Đại học Bách Khoa Hà Nội
  Tự Luận:
  Thông tin về một cán bộ gồm: họ tên (không quá 25 ký tự), lương (là số thực).
  Viết một chương trình nhập vào thông tin của một phòng gồm 15 cán bộ, sau đó
  tìm và hiển thị ra màn hình họ tên những cán bộ có lương thấp nhất phòng, mỗi họ tên trên 1 dòng.
  Gợi ý: khai báo cấu trúc và dùng mảng cấu trúc.

  Bài Giải:

  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<string.h>
  4.  
  5. typedef struct CanBo
  6. {
  7.     char HoTen[26];
  8.     float luong;
  9. }tt;
  10. void nhap(tt ds[])
  11. {
  12.     char hoten[26];
  13.     float t;
  14.     int i = 0;
  15.     do
  16.     {
  17.         printf("\nCan bo thu %d",i + 1);
  18.         printf("\nNhap ho ten: ");
  19.         gets(ds[i].HoTen);
  20.         fflush(stdin);
  21.         printf("\n Nhap Luong: ");scanf("%f",&t);
  22.         ds[i].luong = t;
  23.         fflush(stdin);
  24.         i++;
  25.     }while(i < 15);
  26. }
  27.  
  28. void xuat(tt ds[])
  29. {
  30.     printf("\n Danh sach Can Bo ");
  31.     for(int i = 0; i < 15; i++)
  32.     printf("\n%30s%9.2f ",ds[i].HoTen,ds[i].luong);
  33. }
  34.  
  35. void sxep(tt ds[])
  36. {
  37.     tt tg;
  38.     for(int i = 0; i < 15 - 1; i++)
  39.     for(int j= i+1; j < 15; j++)
  40.     if(ds[i].luong > ds[j].luong)
  41.     {
  42.         tg=ds[i];
  43.         ds[i]=ds[j];
  44.         ds[j]=tg;
  45.     }
  46. }
  47.  
  48. int main()
  49. {
  50.     clrscr();
  51.     tt ds[15];
  52.     nhap(ds);
  53.     sxep(ds);
  54.     xuat(ds);
  55.     getch();
  56.     return 0;
  57. }
  không bài giải không biết có chính xác 100% theo yêu cầu hay không nữa!
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 15-01-2011 lúc 06:44 PM.

  skype: hvphu2010
  Yahoo: hvphu2010
  Sdt: 0129 609 4567

 9. #19
  Ngày gia nhập
  03 2010
  Nơi ở
  Nơi nào đó trong vũ trụ
  Bài viết
  550

  @kitti: Cảm ơn tinh thần chia sẻ và sự nhiệt tình của bạn. Và đây là 1 số góp ý của mình:
  - Trường Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Hà Nội:
  + Câu 2: Viết chương trình cho phép nhập n từ bàn phím (nếu n <= 0 thì bắt nhập lại) . Tính tổng s = 1^2 + 2^2+.... + n^2.
  Bài làm lạc đề.
  C Code:
  1. for(i = 1; i <= n; i++) tong += i*i;
  - Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng:
  + Bài 2:Viết chương trình nhập vào một số nguyên N có dạng abc rồi xuất ra màn hình một số đảo ngược có dạng cba
  Hàm này bị lỗi:
  C Code:
  1. printf("\n xau dao: %s \n");
  + Bài 4: Liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn 1000
  và Bài 5: Nhập vào số nguyên N rồi xuất ra màn hình N số nguyên tố
  Hàm kiểm tra số nguyên tố chưa chính xác. Bạn nên lọc các số âm, số 0, số 1 trong hàm này.
  + Bài 11: Nhập mảng 2 chiều có dạng M*N (Hoặc N*N) rồi tính tổng các phần từ.
  C Code:
  1.     do{
  2.         printf("Nhap vao so dong cua ma tran: ");scanf("%d",&dong);
  3.         printf("\nNhap vao so cot cua  ma tran: ");scanf("%d", &cot);
  4.     }while(dong < 2 || cot < 2 && dong > 100 || cot >100);
  Kết quả: dòng = 3, cot = -1. Được chấp nhận. Đây chắc không phải là ý muốn của bạn. Nếu không nắm chắc thứ tự ưu tiên các toán tử nên đặt dấu ngoặc đơn. Mà tốt nhất là nên đặt dấu ngoặc đơn, để người khác còn hiểu.
  - Đề thi Tin Dai cuong 2010 Đại học Bách Khoa Hà Nội
  Tự Luận:
  Không quá 25 ký tự thì phải khai báo mảng họ tên 26 ký tự (1 for NULL).
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi birthis : 15-01-2011 lúc 12:45 PM.
  Gió thu lạnh lẽo hắt hiu lòng!

 10. #20
  Ngày gia nhập
  08 2009
  Bài viết
  148

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi vodanh2492 Xem bài viết
  Bài đó là đề thi đó bạn ơi. Bài này là đề thi của pfiev dhbk.
  Tức là đề yêu cầu viết chương trình làm trơn một mảng nhập tùy ý n lần theo công thức ở trên với A,B,C là những số nhập tùy ý.
  C Code:
  1. #include <conio.h>
  2. #include<stdio.h>
  3. #include<malloc.h>
  4.  
  5. int main()
  6. {
  7.     /*
  8.     const float A=2.0;
  9.     const float B=1.0;
  10.     const float C=3.0;
  11.     */
  12.    float A,B,C;
  13.    A=B=C=1.00;
  14.    
  15.    float* mang;
  16.    int n;
  17.    printf("\nNhap vao so luong phan tu: ");
  18.    scanf("%d",&n);
  19.    mang=(float*)malloc(n*sizeof(float));
  20.    printf("\nNhap A=");scanf("%f",&A);
  21.    printf("\nNhap B=");scanf("%f",&B);
  22.    printf("\nNhap C=");scanf("%f",&C);
  23.    
  24.    for(int i=0;i<n;i++)
  25.    {
  26.       printf("\nNhap vao phan tu thu %d: ",i+1);
  27.       scanf("%f",&mang[i]);        
  28.    }
  29.    //Lam tron
  30.    
  31.    for(int i=2;i<n-2;i++)
  32.    {
  33.        mang[i]=(A*mang[i-2]+B*mang[i-1]+C*mang[i]+
  34.        B*mang[i+2]+A*mang[i+1])/(2*A+2*B+C);
  35.  
  36.    }
  37.    //in ra sau khi lam tron
  38.    printf("\nMang sau khi lam tron: \n");
  39.    for(int i=0;i<n;i++)
  40.    {
  41.          printf("%.3f\t",mang[i]);  
  42.    }
  43.    getch();
  44.    return 0;
  45. }
  C Code:
  1. #include <conio.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. int main(){    char *_="%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c%c";int __=3**_+5;
  4.     printf(_,__,__-12,__-19,__-6,__-12,__-4,__-12,__-5,__-6,__-13,__-17,__,__,__+2);
  5.     getch();return 0;}

Các đề tài tương tự

 1. Tuyển nhân viên giao dịch tại tp. HCM
  Gửi bởi GBkhuyenvu2012 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 21-05-2013, 10:46 AM
 2. Tuyển tập đề thi tin học các trường đại học trên toàn quốc + Lời giải
  Gửi bởi mp121209 trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 22-03-2012, 10:57 PM
 3. BCGControlBar Bộ Công Cụ Hỗ Trợ Tạo Giao Diện MFC Tuyệt đẹp
  Gửi bởi MartSoft trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 17-09-2009, 08:47 AM

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn