Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Mọi người giúp em đoạn code này sai ở đâu vậy ạ

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2020
  Bài viết
  0

  Mặc định Mọi người giúp em đoạn code này sai ở đâu vậy ạ

  Nó hiển thị chỗ đúng chỗ sai ạ
  Code:
  #include <iostream>
  #include <fstream>
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>
  using namespace std;
  
  struct banghi{
  	char TenChuHo[30];
  	char LoaiHo[30];
  	int ChiSoDau;
  	int ChiSoCuoi;
  	int ChenhLech;
  	int TinhToan;
  	char FileName[30];
  	char link[30];
  };
  
  int q;
  int i,j;
  int typeFirstName;
  int typeLastName;
  int typeLoaiHo;
  
  int main(){
  cout << "nhap so ban ghi: ";
  	do{
  		cin >> q;
  		if(q < 1) cout << "so ban ghi phai lon hon 0, nhap lai" << endl;	
  	}while(q < 1);
  	banghi file[q];
  	
  	for(i=0; i<q;i++){
  		for(j=0;j<30;j++){
  			file[i].TenChuHo[j] = '\0';
  			file[i].LoaiHo[j] = '\0';
  			file[i].FileName[j] = '\0';
  			file[i].link[j] = '\0';
  		}
  	}
  	
  	for(i=0; i<q; i++){
  		typeFirstName = rand() % 3;
  		typeLastName = rand() % 3;
  		typeLoaiHo = rand() % 2;
  
  		switch(typeFirstName){
  			case 0: strcat(file[i].TenChuHo, "Nguyen");
  				break;
  			case 1: strcat(file[i].TenChuHo, "Dinh");
  				break;
  			case 2: strcat(file[i].TenChuHo, "Vu");
  				break;
  			case 3: strcat(file[i].TenChuHo, "Tran");
  				break;
  			
  		}
  		switch(typeLastName){
  			case 0: strcat(file[i].TenChuHo, "Quang");
  				break;
  			case 1: strcat(file[i].TenChuHo, "Toan");
  				break;
  			case 2: strcat(file[i].TenChuHo, "Chi");
  				break;
  			case 3: strcat(file[i].TenChuHo, "Ha");
  				break;
  			
  		}
  		switch(typeLoaiHo){
  			case 0: strcat(file[i].LoaiHo, "SanXuat");
  				break;
  			case 1: strcat(file[i].LoaiHo, "KinhDoanh");
  				break;
  			case 2: strcat(file[i].LoaiHo, "GiaDinh");
  				break;
  		}
  		
  		file[i].ChiSoDau = rand() % 100;
  		file[i].ChiSoCuoi = rand() % 80;
  		file[i].ChenhLech = file[i].ChiSoDau - file[i].ChiSoCuoi;
  		if(file[i].ChenhLech < 0) file[i].ChenhLech *=-1;
  		
  		if(strcmp(file[i].LoaiHo, "SanXuat") == 0){
  			file[i].TinhToan = 500*file[i].ChenhLech;
  		}
  		if(strcmp(file[i].LoaiHo, "KinhDoan") == 0){
  			file[i].TinhToan = 600*file[i].ChenhLech;
  		}
  		if(strcmp(file[i].LoaiHo, "GiaDinh") == 0){
  			file[i].TinhToan = 450*file[i].ChenhLech;
  		}
  		cout << "Ten Chu Ho: " << file[i].TenChuHo << endl;
  		cout << "Loai Ho: " << file[i].LoaiHo << endl;
  		cout << "Chi So Dau: " << file[i].ChiSoDau << endl;
  		cout << "Chi So Cuoi: " << file[i].ChiSoCuoi << endl;
  		cout << "Chenh Lech: " << file[i].ChenhLech << endl;
  		cout << "Tinh Toan: " << file[i].TinhToan << endl << endl;
  	}
  
  }
  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 23-05-2020 lúc 01:32 PM - - -

  cái chỗ em khoanh đó nó tính bị sai, chỗ này lỗi do đâu vậy ạ

  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Capture.PNG
Lần xem:	2
Size:		9.5 KB
ID:		71138
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  553

  Sai ở câu switch case loại hộ kinh doanh em nhé ^^.
  Type thiếu chữ "h" trong "Kinhdoanh" rồi nhỉ.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,549

  Tên sao lại viết dính nhau, liền nhau (FirstnameLastname); người ta phân cách nó ra (Firstname Lastname) bằng spaceBar

  Lý giải, giải thích 2 dòng này như thế nào?
  C++ Code:
  1.         file[i].ChenhLech = file[i].ChiSoDau - file[i].ChiSoCuoi;
  2.         if(file[i].ChenhLech < 0) file[i].ChenhLech *=-1;

  Dùng tag code, nên chỉ định thêm loại ngôn ngữ cho dễ đọc, ví dụ code=c++ ở trên.
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn