Hi cá anh em, cho e hỏi vấn đề về combobox khi lập trình bằng java sử dụng netbean GUI như sau:
Em có 2 combobox, bình thường thì nó sẽ có 4 lựa chọn là: --- Chọn ---, "A", "B", "C" như hình:
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		A11.png
Lần xem:	16
Size:		4.0 KB
ID:		71293

- Khi e lựa chọn 1 giá trị ở combobox 1 ví dụ là "A" thì ở combobox2 chỉ có thể lựa chọn là "--- Chọn ---","B" hoặc "C":
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		A21.png
Lần xem:	15
Size:		3.9 KB
ID:		71294

- Khi muốn chọn lại giá trị ở combobox1 sau khi cobobox2 đã được lựa chọn là "B" thì combobox 1 chỉ có thể lựa chọn là "--- Chọn ---","A" hoặc "C":
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		A31.png
Lần xem:	14
Size:		4.2 KB
ID:		71295

- Khi đưa 2 cobobox về lại "--- Chọn ---" thì 2 combobox đều có thể lựa chọn lại 4 giá trị như ban đầu.
Em đau đầu khi lập trình mà nó cứ sai hoài, nhờ các ace hỗ trợ giúp em với. Em đâu đầu cả 2 ngày nay rồi, search mà không kiếm ra từ khóa thích hợp.