Tôi muốn in sơ đồ mạch điện của file pdf, tôi có máy in canon 2900 chỉ in được khổ giấy A4, nếu tôi in khổ A4 tôi không thể nhìn rõ chữ linh kiện của sơ đồ mạch điện, các bạn có biết phần mềm nào có thể chia trang khổ A4 ra nhiều phần in, ví dụ tôi muốn in khổ A2 tôi phải chia trang A4 ra 4 phần in, tôi sẽ in 4 phần khổ giấy A4 và ghép 4 phần khổ A4 này lại tôi sẽ được A2, tương tự tôi muốn in khổ A3 thì phần mềm tự động chia làm 2 phần khổ A4 sau khi in xong tôi ghép lại thành A3, tôi sử dụng phần mềm Acrobat Reader DC không có chức năng chia trang A4 ra nhiều phần in hoặc ngược lại, không tìm thấy mục hỏi phần mềm nên bỏ đại vào đây.