Cho AD và các anh chị em!
E mới vào nghề làm web asp.net c#
cho em hỏi có cách nào để giá liên hệ k ạ?
cụ thể như sau:
trong textbox có để giá là 1 số nguyên, giờ nếu để giá = 0 thì nó hiển thị liên hệ, nhưng k biết code SQL sao để nó hiển thị như vậy!
nhờ các cao nhân A C chỉ cách giúp em ạ
thank và mong dc sự hỗ trợ từ A C ạ