Một cỗ máy được cấu tạo từ các chi tiết máy. Mỗi chi tiết máy đều được đánh mã số để phân biệt với nhau (ví dụ CT001).
Các chi tiết máy được phân làm 2 loại:
- Chi tiết đơn: không thể phân chia, có trọng lượng và giá thành.
- Chi tiết phức: cấu tạo từ những chi tiết con (đơn hoặc phức).
Trọng lượng = trọng lượng các chi tiết con + 10% phụ kiện kết nối.
Giá thành = giá thành các chi tiết con + 20% công lắp ráp.
Yêu cầu:
- Thiết kế các lớp cần thiết để thể hiện tính trừu tượng, bao đóng, kế thừa, đa hình
- Chương trình cần tối thiểu các chức năng:
o Nhập vào các chi tiết máy cấu thành nên cỗ máy.
o Tính trọng lượng cỗ máy.
o Tính giá thành cỗ máy.

code của em:mọi người xem em tạo class như vậy đc chưa ạ

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 22-07-2020 lúc 02:58 PM - - -

à mình làm đc rồi, thank mọi người