Bạn nào biết cách dùng hook trong C# không?! Mình chỉ có thể dùng các hook như : WH_MOUSE,WH_MOUSE_LL,WH_KEYBOARD,WH_KEYBOARD_LL trong C# thôi (global hook)! Còn với WH_CBT hay những cái khác thì chỉ hook đc vào chính chương trình đó mà thôi! Bạn nào biết thì chia sẻ với nha ^_^!