khi cài ứng dụng trên ch play các tệp cài đặt được lưu ở đâu trong điện thoại sam sung note 9 ?