E muốn truyền dữ liệu từ LookUpEdit của form1 sang Xtrareport thì làm ntn ạ ! mong mọi người giúp e với