Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: code tìm cây có trọng lượng nhỏ nhất bằng giải thuật prim-cách chạy tay code này

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Bài viết
  2

  Mặc định code tìm cây có trọng lượng nhỏ nhất bằng giải thuật prim-cách chạy tay code này

  anh chị ơi em đang gặp vấn đề về:code tìm cây có trọng lượng nhỏ nhất bằng giải thuật prim-cách chạy tay
  yêu cầy:
   Cập nhật dữ liệu về đồ thị.
   Biểu diễn đồ thị trên màn hình.
   Kiểm tra tính liên thông.
   Cho phép tìm cây có trọng lượng nhỏ nhất.

  em đang học lập trình c++

  ai co xin poss giùm em

  love_rua_con206@yahoo.com.vn

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2009
  Nơi ở
  Hoa sơn tuyệt đỉnh
  Bài viết
  407

  mình có code prim+heap, kruskal+disjointset, code n^2 bạn tìm trong sách vậy

  my houses
  my school
  tỐnG lÊ cHâN mAnG kỶ nIệM bUồN cHo AnH...

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2011
  Bài viết
  1

  vậy bạn có code chưa z..mình cũng cần nà.có gì share cho mình với hé.hoangluanchau89@yahoo.com


 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2009
  Nơi ở
  Hoa sơn tuyệt đỉnh
  Bài viết
  407

  Đề bài ở đây
  http://vn.spoj.pl/problems/QBMST/
  Code prim+heap viết hồi năm 2 nên hơi chuối và ko kiểm tra điều kiện, nếu cần thì thêm vào
  C++ Code:
  1. #include<cstdio>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<algorithm>
  4. #define nm 10001
  5. #define oo 1000000000
  6. using namespace std;
  7. typedef struct node*ptr;
  8. struct node
  9. {
  10.        int data,cost;
  11.        ptr pnext;
  12. };
  13. void chen(ptr &f,int x,int c)
  14. {
  15.      ptr p=new node;
  16.      p->data=x;
  17.      p->cost=c;
  18.      p->pnext=f;
  19.      f=p;
  20. }
  21. int n,m;
  22. ptr a[nm];
  23. int h[nm],nh=0;
  24. int pos[nm];
  25. int d[nm];
  26. bool check[nm];
  27. int res=0;
  28. void update(int u)
  29. {
  30.      int r,c;
  31.      c=pos[u];
  32.      if (!c)c=++nh;
  33.      r=c/2;
  34.      while (r)
  35.      {
  36.            if (d[h[r]]<=d[u])break;
  37.            h[c]=h[r];
  38.            pos[h[c]]=c;
  39.            c=r;
  40.            r=c/2;
  41.      }
  42.      h[c]=u;
  43.      pos[h[c]]=c;
  44. }
  45. int visit()
  46. {
  47.     int r,c,v;
  48.     int kq=h[1];
  49.     v=h[nh--];
  50.     r=1;
  51.     while (r*2<=nh)
  52.     {
  53.           c=r*2;
  54.           if (c<nh&&d[h[c+1]]<d[h[c]])c++;
  55.           if (d[h[c]]>=d[v])break;
  56.           h[r]=h[c];
  57.           pos[h[r]]=r;
  58.           r=c;
  59.     }
  60.     h[r]=v;
  61.     pos[h[r]]=r;
  62.     return kq;
  63. }
  64. int main()
  65. {
  66.     freopen("QBMST.txt","r",stdin);
  67.     scanf ("%d%d",&n,&m);
  68.     for (int i=1;i<=m;i++)
  69.     {
  70.         int u,v,c;
  71.         scanf ("%d%d%d",&u,&v,&c);
  72.         chen(a[u],v,c);
  73.         chen(a[v],u,c);
  74.     }
  75.     for (int i=1;i<=n;i++)
  76.         d[i]=oo;
  77.     update(1);
  78.     d[1]=0;
  79.     while (nh)
  80.     {
  81.           int u=visit();
  82.           res+=d[u];
  83.           check[u]=true;
  84.           ptr p=a[u];
  85.           while (p)
  86.           {
  87.                 int v=p->data;
  88.                 if (!check[v]&&d[v]>p->cost)
  89.                 {
  90.                    d[v]=p->cost;
  91.                    update(v);
  92.                 }
  93.                 p=p->pnext;
  94.           }
  95.     }
  96.     printf ("%d",res);
  97.     getch();
  98.     return 0;
  99. }

  my houses
  my school
  tỐnG lÊ cHâN mAnG kỶ nIệM bUồN cHo AnH...

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C Tìm cây khung nhỏ nhất bằng giải thuật Prim trên C
  Gửi bởi ba_duong trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 02-12-2012, 09:05 PM
 2. Tìm cây khung có trọng lượng nhỏ nhất bằng giải thuật Prim
  Gửi bởi lephithang trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 25-03-2011, 06:57 AM
 3. Lập trình C++ Tìm đường đi ngắn nhất viết bằng giải thuật prim trong lập trình C++?
  Gửi bởi minhtoan991 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 25-02-2011, 05:49 PM
 4. Bài tập C Tìm cây khung nhỏ nhất trên C bằng giải thuật Prim
  Gửi bởi lephithang trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 18-02-2011, 08:25 PM
 5. Code thuật toán prim trê C++
  Gửi bởi dinhviethoang trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 06-05-2010, 09:06 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn