Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: Xây dựng các hàm dựng và đa năng hóa nhập xuất cho class DSLK đa thức c++

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2020
  Bài viết
  1

  Mặc định Xây dựng các hàm dựng và đa năng hóa nhập xuất cho class DSLK đa thức c++

  Mọi người cho mình hỏi chỗ đa năng hóa toán tử >> và << có lỗi chỗ nào không với ạ, khi compile thì không sao nhưng lại bị lỗi thực thi. Tiện thể cho mình hỏi xem với 2 hàm dựng từ mảng a[] và hàm sao chép chạy thế có đúng với cách thêm node vào đầu của dslk ko ạ. Mình khá tệ với phần DSLK =((
  C++ Code:
  1. #include <bits/stdc++.h>
  2. using namespace std;
  3. class Dathuc;
  4. class Node {
  5.         double hs;
  6.         int mu;
  7.         Node *Link;
  8.     public:
  9.         Node(double heso = 0, int somu = 0);
  10.         ~Node(){}
  11.         friend  class Dathuc;
  12.         friend istream &operator>>(istream &in, Dathuc &d);
  13.         friend ostream &operator<<(ostream &out,const Dathuc &d);
  14. };
  15. Node::Node(double heso, int somu):hs(heso), mu(somu){
  16.     Link = NULL;
  17. }
  18. class Dathuc {
  19.         Node *Head;
  20.     public:
  21.         Dathuc(){ Head = NULL;}
  22.         Dathuc(double a[]);
  23.         ~Dathuc();
  24.         Dathuc(const Dathuc &d);
  25.         friend istream &operator>>(istream &in, Dathuc &d);
  26.         friend ostream &operator<<(ostream &out,const Dathuc &d);
  27. };
  28. Dathuc::Dathuc(double a[])
  29. {
  30.     size_t n = sizeof(a)/sizeof(a[0]);
  31.     int i=0;
  32.     while(i<n)
  33.     {
  34.         if(a[i]!=0)
  35.         {
  36.             Node *tmp = new Node(a[i],i);
  37.             tmp->Link = Head;
  38.             Head = tmp;
  39.         }
  40.     }
  41. }
  42. Dathuc::~Dathuc()
  43. {
  44.     Head = NULL;
  45. }
  46. Dathuc::Dathuc(const Dathuc &d)
  47. {
  48.     Node *p, *q=d.Head;
  49.     while (Head != NULL)
  50.     {
  51.         p = Head;
  52.         Head = Head->Link;
  53.         delete p;
  54.     }
  55.     Head = new Node(q->hs, q-> mu);
  56.     q = q->Link;
  57.     Node *r = Head;
  58.     while (q!=NULL)
  59.     {
  60.         Node *tmp = new Node(q->hs, q->mu);
  61.         r->Link = tmp;
  62.         tmp = r;
  63.         q = q->Link;
  64.     }
  65. }
  66. istream &operator>>(istream &in, Dathuc &d)
  67. {
  68.     Node *q=d.Head;
  69.     cout<<"Nhap so luong phan tu: "; in>>q->mu;
  70.     for(int i=0;i<q->mu;i++)
  71.     {
  72.         cout<<"He so thu i: "; in>>q->hs;
  73.         if(q->hs!=0)
  74.         {
  75.             Node *tmp = new Node(q->hs,i);
  76.             q->Link = tmp;
  77.             q = tmp;
  78.         }
  79.     }
  80.     return in;
  81. }
  82. ostream &operator<<(ostream &out,const Dathuc &d)
  83. {
  84.     Node *q=d.Head;
  85.     out<<q->hs<<"*x^"<<q->mu;
  86.     q = q->Link;
  87.     while(q->Link!=NULL)
  88.     {
  89.         if(q->hs>0)
  90.         {
  91.             out<<" + "<<q->hs<<"*x^"<<q->mu;
  92.         }
  93.         else out<<" - "<<fabs(q->hs)<<"*x^"<<q->mu;
  94.         q = q->Link;
  95.     }
  96.         return out;
  97. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi MHoang : 18-10-2020 lúc 11:01 PM. Lý do: Chỉnh khung mã

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn