Công nghệ thực tế ảo phát triển những năm gần đây đã đạt được nhiều thành tựu và áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhờ vào công nghệ ảo mà chúng ta có thể quan sát thế giới theo những cách khác nhau, có thể nói công nghệ thực tế ảo thay đổi cách nhìn thế giới của chúng ta. Đó có thể là không gian ảo hoàn toàn, hay không gian kết hợp giữa ảo và thực, hay không gian thực 100% nhưng được số hóa chân thật đến từng chi tiết trên nền tảng số.


Các lĩnh vực về không gian như bất động sản, kiến trúc, dịch vụ du lịch, showroom,... thường sử dụng số hóa không gian để quảng bá địa điểm đến đối tượng tiềm năng. Hay các lĩnh vực giải trí, nghệ thuật,... sử dụng công nghệ ảo để xây dựng các không gian tách biệt mới hoàn toàn, tạo cảm giác chìm đắm cho người sử dụng.Công nghệ số hóa không gian thật: https://vr360.com.vn/vi/360-tour


Hay bên cạnh đó những lĩnh vực quan trọng như y tế, quân sự,... cũng đã sử dụng thực tế ảo để mô phỏng lại các quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hỗ trợ hoạt động đào tạo, thực hiện các hành vi.


Tìm hiểu dịch vụ chụp ảnh 360 độ, và hiểu thêm về cách tạo sa bàn ảo nhờ vào hình ảnh 360.