Tôi có đọn code html sau khi chạy Bootstrap grid lồng nhau cái trong không bubg hết cỡ, tôi cần lệnh gì ? xem code
Code:
<div class="row" id="duoi">
    <div class="col-7 col-sm-7 col-md-7 col-lg-7 col-xl-7" id="Trai">
       <div class="col-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12 col-xl-12" id="Top">duoi_Trai_Top</div>
       <div class="col-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12 col-xl-12" id="Bottom">duoi_Trai_Bottom</div>
    </div>
</div>
xem file ảnh khi chạy kết quả
http://www.mediafire.com/view/7luansupdy1ijlw/Strech_col.jpg/file
http://www.mediafire.com/view/rljjith54bj3enr/Strech_col2.jpg/file