Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: const_cast, kết quả lạ quá?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  513

  Mặc định const_cast, kết quả lạ quá?

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. using namespace std;
  3.  
  4. int main(int argc, char *argv[])
  5. {
  6.     const int i = 5;
  7.     const int *p = &i;
  8.     cout << &i << " " << i << "\n";
  9.     cout << p << " " << *p << "\n";
  10.     (*const_cast<int*>(p))+= 7;
  11.     cout << &i << " " << i << "\n";
  12.     cout << p << " " << *p << "\n";
  13. }
  14. /*
  15. Kết quả trên cxxdroid là
  16. 0x7fdb88c15c 5
  17. 0x7fdb88c15c 5
  18. 0x7fdb88c15c 5      //kết quả 2 dòng này
  19. 0x7fdb88c15c 12    //khác nhau, lạ không???
  20. Không biết trình biên dịch khác có như vậy không?
  21. [Program finished]
  22. */

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 23-11-2020 lúc 07:22 PM - - -

  Đang cố gắng hiểu
  i không đổi vì khai báo const
  *p thay đổi vì const_cast
  Thế nhưng tại 1 địa chỉ chứa 2 giá trị thì quả là lạ, đúng không?

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  513

  Các bạn không ai thấy lạ sao?
  Không biết trình biên dịch khác cho kết quả như thế nào nhỉ?

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  513

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. using namespace std;
  3.  
  4. int main(int argc, char *argv[])
  5. {
  6.     const int x = 11;
  7.     int & ref1 = const_cast<int&>(x);
  8.     int & ref2 = const_cast<int&>(x);
  9.     int * ptr1 = const_cast<int*>(&x);
  10.     int * ptr2 = const_cast<int*>(&x);
  11.     ref1++;
  12.     ref2 += 2;
  13.     *ptr1 += 3;
  14.     *ptr2 += 4;
  15.     cout << &x << " " << x << "\n";
  16.     cout << &ref1 << " " << ref1 << "\n";
  17.     cout << &ref2 << " " << ref2 << "\n";
  18.     cout << ptr1 << " " << *ptr1 << "\n";
  19.     cout << ptr2 << " " << *ptr2 << "\n";
  20. }
  21. /* kết quả trên cxxdroid
  22. 0x7fef0a230c 11
  23. 0x7fef0a230c 21
  24. 0x7fef0a230c 21
  25. 0x7fef0a230c 21
  26. 0x7fef0a230c 21
  27.  
  28. [Program finished]
  29. *

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn