Trên thiết bị di động như điện thoại iphone, ipad, adroid,... có thể đóng gói link website thành một phần mềm chạy trên thiết bị di động thông qua cái link, đồng thời ẩn đi cái link đang chạy, thay vì phải mở trình duyệt như: ie,chrome, firefox,.. nhập cái link website để chạy và không ẩn được cái link đang chạy, sử dụng phần mềm tên gì để làm được việc này ?