Chào mọi người. Cho em hỏi là cách làm: "Ko cho delete Role khi đã được gán cho User" như thế nào vậy mọi người ạ? Có điều là ko cần đăng nhập với phân quyền Admin nên vẫn xóa role đc nếu chưa gán cho user ạ. Các cao nhân chỉ giúp em với. Em sử dụng ASP.NET MVC 5 Identity ạ. Em xin chân thành cảm ơn mọi người.